W 2014 r. grupa kapitałowa Emmerson Realty SA osiągnęła przychody w wysokości ok. 23 mln zł. Tak duża skala przychodów grupy kapitałowej, w tym jednostki dominującej, sytuuje firmę w gronie największych podmiotów działających na rynku nieruchomości.

W 2014 roku Emmerson Realty łącznie na rynku pierwotnym oraz wtórnym (strona podażowa i popytowa) pośredniczył w prawie 600 transakcjach sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 300 mln zł. Przeciętna wartość nieruchomości mieszkaniowych, będących przedmiotem transakcji wyniosła ok. 515 tys. zł i była wyższa o ok. 45 tys. zł niż w poprzednim roku. Udział rynku pierwotnego w przychodach spółki w 2014 r. stanowił 20 proc.

W I kwartale 2015 roku Emmerson Realty pośredniczył w ponad 140 transakcjach sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 87 mln zł, czyli o ok. 5 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przeciętna wartość nieruchomości mieszkaniowych, będących przedmiotem transakcji w Emmerson Realty wyniosła ok. 600 tys. zł i była wyższa o ok. 30 tys. zł. Udział rynku pierwotnego w przychodach spółki wzrósł w I kwartale 2015 r. do 28 proc.

- Rosnący udział rynku pierwotnego w naszej sprzedaży wynika nie tylko z lepszej koniunktury w tym sektorze, ale również energicznych działań z naszej strony. Obecnie obsługujemy na wyłączność 9 projektów mieszkaniowych w Warszawie, sprzedaż dwóch zostanie uruchomiona w II kwartale br., oraz 2 projekty w Poznaniu. Ponadto, jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów zmierzających do pozyskania kolejnych inwestycji na wyłączność w Warszawie, Poznaniu i Kielcach – mówi Paulina Benda, członek zarządu Emmerson Realty S.A.

Emmerson Realty SA należy do grupy kapitałowej Grupa Emmerson S.A. Spółka działa od 1994 roku, a od 2007 roku w formie spółki akcyjnej.

Biura pod szyldem „Emmerson" działają w największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Katowicach, Białymstoku, Płocku i Tarnowie. 10 września 2010 roku Emmerson SA (dawna. nazwa spółki) zadebiutował na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.