W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Nowe przepisy wydłużają do końca 2017 r. ważność przepisu, który nakłada na samorządy obowiązek dostarczenia lokali zamiennych niektórym najemcom. Chodzi przede wszystkim o dawnych najemców kwaterunkowych z kamienic prywatnych oraz komunalnych.

Obecnie ustawa chroni ich przed bezdomnością, choć nie wszystkich. Przewiduje bowiem, że gmina musi dostarczyć mieszkania zamienne, ale tylko tym, którzy przed jej wejściem w życie, tj. przed 2001 r., płacili czynsz regulowany. Gmina musi się wywiązywać z tego obowiązku do końca 2015 r., później już nie.

Na problem ten zwracał uwagę także rzecznik praw obywatelskich. Tłumaczył, że gdyby 1 stycznia 2016 r. nastąpiło zwolnienie gmin z obowiązku zapewnienia lokum, zostałby on przerzucony na właścicieli, a ci nie mają na ogół możliwości dostarczenia lokalu zamiennego. Początkowo posłowie proponowali, by obowiązek ten przedłużyć do końca 2025 r. W trakcie prac nad nowelą zdecydowali się przedłużyć go jedynie o dwa lata.

etap legislacyjny: trafi do Senatu