Kim są milenialsi? To pokolenie ludzi urodzonych między 1980 a 2000 r. Z rynkowego punktu widzenia millenialsi są najbardziej pożądaną grupą klientów.

Ze względu na swoją liczebność (w Polsce to prawie 10 milionów osób) oraz generowany przez nich popyt i wysoki poziom wydatków, są podstawową grupą docelową dla największych korporacji, mając realny wpływ na zmiany w strategiach sprzedaży i komunikacji z klientami.

W przeciwieństwie do poprzednich generacji jest to pokolenie ludzi pewnych siebie, świadomych swoich wartości i kompetencji oraz elastycznych w podejściu do pracy i prowadzonego stylu życia.

Według naszych statystyk 46 proc. klientów, którzy w ostatnich 12 miesiącach nabyli mieszkania za pośrednictwem agentów, to właśnie przedstawiciele pokolenia milenialsów.

Burzy to nieco powszechną opinię o milenialsach, którzy są bardziej aktywni na rynku wynajmu.

Z pewnością pokolenie milenialsów nie ma żadnych oporów przed długoterminowym wynajmowaniem mieszkania.

Są coraz bardziej mobilni, często zdarzają się im zmiany pracy, przeprowadzki między miastami. Własne mieszkanie może stać się w takich przypadkach niepotrzebnym balastem utrudniającym relokację.

Jednak musimy pamiętać, że w Polsce mamy silnie utrwaloną potrzebę posiadania nieruchomości na własność, dlatego też milenialsi stanowią tak istotną grupę nabywców mieszkań, co wyróżnia ich na tle rówieśników z Europy Zachodniej.