Rząd zamierza wprowadzić dodatkową opłatę za plastikowe butelki i opakowania – potwierdził minister środowiska Henryk Kowalczyk w rozmowie z „Super Expressem”. Kaucja ma wynieść 10 groszy od każdej butelki.

– Kaucje są jednym ze scenariuszy, jakie analizujemy w odniesieniu do zmian w systemie gospodarki opakowaniami. Znacznie ważniejsze jest szersze ujęcie, czyli zwłaszcza rozszerzenie odpowiedzialności producentów i to nie tylko produktów spożywczych za opanowania, jakie wprowadzają na rynek – mówi Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Środowiska.

Blisko dwie trzecie respondentów (65 proc.) jest za wprowadzeniem kaucji (w wysokości 10 groszy) za plastikową butelkę. Częściej niż co piąty ankietowany (22 proc.) jest temu przeciwny. 13 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej za wprowadzeniem takiej kaucji są kobiety (67 proc.), osoby o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (74 proc.) oraz ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (69 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób popierających pomysł wprowadzenia takiej kaucji – z 54 proc. wśród osób do 24 lat, do 72 proc. wśród badanych powyżej 50 lat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.