U ludzi nim zakażonych występuje wysoka gorączka, uszkodzenie organów wewnętrznych, zaburzenia przewodu pokarmowego, zmniejszenie liczby białych krwinek. Śmiertelność w wyniku zakażenia wirusem sięga 30 proc.