Warunkiem jest zgoda sądu. Trwa spór o to, kto ma prawo do rzeczy z wraku.