Do stolicy Małopolski zjadą najważniejsi specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa z Europy oraz z krajów, które są liderami cyberrozwiązań – Stanów Zjednoczonych, Izraela, Kanady. Jak podkreśla Instytut Kościuszki, organizator konferencji, tegoroczna edycja CYBERSEC zgromadzi ponad 600 gości, w tym kluczowych decydentów politycznych, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, środowisk eksperckich, wiodących mediów i światowych liderów sektora prywatnego.

Dyskusje będą toczyły się w ramach czterech ścieżek tematycznych: państwo, wojsko, przyszłość i biznes. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie też nowych, ciekawych formatów.

Ścieżka „państwo" poświęcona będzie budowaniu wielopodmiotowej współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej w celu wypracowania regionalnego systemu cyberbezpieczeństwa. Eksperci porozmawiają także o implementacji przyjętej niedawno unijnej Dyrektywy ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (NIS) oraz o tym, w jaki sposób skoordynować wysiłki państw członkowskich UE w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ścieżka „wojsko" skupi się na kwestiach związanych z cyberobroną państw NATO. Dyskusje będą się opierać na konkluzjach lipcowego szczytu sojuszu w Warszawie, podczas którego pojawiła się deklaracja o strategicznej współpracy NATO–UE w obszarze cyberbezpieczeństwa i zagrożeń hybrydowych. Cyberprzestrzeń uznana została za operacyjną domenę działań wojennych. Dodatkowo, eksperci omówią walkę z terroryzmem za pomocą cybernarzędzi.

Z kolei podczas ścieżki „przyszłość" analizowane będą wyzwania płynące z coraz większego deficytu podaży cyberspecjalistów. Uczestnicy sesji porozmawiają także o promowaniu i rozwoju innowacyjnych produktów oraz usług dla cyberbezpieczeństwa. To one są kluczowe w wyścigu o przewagę w cyberprzestrzeni z hakerami.

W ścieżce „biznes" zaś eksperci skupią się na tworzeniu mechanizmów efektywnej współpracy publiczno-prywatnej i cyberbezpieczeństwie systemów sterowania przemysłowego.

Efektem forum będzie publikacja strategicznych rekomendacji dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa UE i NATO.