"Nie ma polskiej kultury bez dobrze wykształconych ludzi, którzy są jej odbiorcami i uczestnikami. Bez środowiska umożliwiającego tworzenie się kultury. Żaden naród nie ma szans na rozwój bez spełnienia tych warunków.  Bez odbiorców kultura wysycha. Narzucone arbitralnie reformy edukacyjne radykalnie ograniczają możliwości uczestnictwa w kulturze i jej aktywnego tworzenia. Dla jej rozwoju potrzebne jest też odpowiednio liczne środowisko i odbywające się w nim życie kulturalne. Nie jedno środowisko, lecz rozmaite środowiska, zwłaszcza regionalne - skutecznie przeciwdziałające kulturowemu podziałowi Polski" - uważają organizatorzy spotkania.

W dyskusji udział wezmą: Grażyna Borkowska, Marek Cichocki, Agata Czarnacka, Ewa Paczoska, Tadeusz Sławek, Mateusz Werner. Spotkanie poprowadzi Piotr Nowak.

5 luty 2014, godzina 17

DOM ARTYSTY PLASTYKA | MAZOWIECKA 11A | WARSZAWA

Czytaj więcej na Facebooku.