Nagroda imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga od 1999 roku za wybitne osiągnięcia, służące ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Laureaci XXII i XXIII edycji odebrali ją 23 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. - Nasza Nagroda i jej laureaci niosą nadzieję na lepszy świat. Potrzeba nam dzisiaj silnego głosu kultury, która w ten lepszy świat pozwoli nam na nowo uwierzyć. – mówiła podczas uroczystości Elżbieta Czetwertyńska, prezes Citi Handlowy.

Połączenie dwóch edycji Nagrody 2020 i 2021 to skutek pandemii.

Prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący Kapituły Nagrody w uzasadnieniu jej tegorocznej decyzji mówił, że prof. Jerzy Hausner nagrodzony został za wszechstronne działania na rzecz wykorzystania i (re)interpretacji dziedzictwa kulturowego. A dr Vydas Dolinskas, dyrektor Muzeum Narodowego - Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie za pracę, na rzecz wzmacniania zaangażowania społeczności litewskiej w ochronę i promocję dorobku kulturowego Polski i Litwy.

Czytaj więcej

"Cyrk": malarskie tańce na linie

Odbierając Nagrodę prof. Jerzy Hausner powiedział - Siła kultury zależy od wrażliwości, wiarygodności i wyobraźni artystów, ale wymaga także przygotowania odbiorców, ich zdolności do uczestnictwa w procesie twórczym. Słabnie w społeczeństwie powszechnej ignorancji, nabiera mocy w społeczeństwie wysokich kompetencji. Słabnie, kiedy polityka kulturalna polega na urabianiu i zmienianiu historii, wzmacnia się kiedy sprzyja jej współtworzeniu.

Dr Vydas Dolinskas z kolei zaznaczył, że kluczowe w relacjach między narodami, które łączą dzieje, kultura, dziedzictwo, jest słowo „wspólne”. To słowo łączyło narody Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach historycznych i łączy dzisiaj. Nie tylko Polaków i Litwinów, ale również Ukraińców, Białorusinów. Słowo „wspólne” eliminuje możliwość konfliktu w sprawie własności historycznego dziedzictwa i tworzy warunki do współdziałania na rzecz porozumienia oraz współpracy.,

Patron Nagrody Aleksander Gieysztora był polskim humanistą o międzynarodowej sławie, prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga. Wśród laureatów nagrody znaleźli się dotychczas m.in. prof. Jerzy Limon za stworzenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; Elżbieta i Krzysztof Pendereccy za Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach; Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda za wybitne dokonania w sferze filmu i teatru promujące polską kulturę; prof. Norman Davies za badanie i upowszechnianiu historii Polski; prof. Jacek Purchla. za wieloletnią pracę nad problematyką miast i rozwojem urbanistycznym; Anda Rottenberg za działalność badawczą, wystawienniczą i społeczną, dotyczące polskiej i światowej sztuki przełomu XX i XXI i Leon Tarasewicz za budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza.