„Zabytkowe macewy zostały użyte, jako podbudowa pod posadzkę garaży OSP” – poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Znaleziono ok. 40 fragmentów nagrobków. Pochodziły one ze sprofanowanego i zniszczonego przez Niemców w okresie II wojny światowej cmentarza żydowskiego w Gorzkowie (obecnie miejscowość Chorupnik granicząca z Gorzkowem), który został założony po 1834 r.

„Macewy zostały przewiezione przez wykonawcę robót na teren cmentarza żydowskiego w Gorzkowie (Chorupniku) i prowizorycznie zdeponowane obok lapidarium i kamienia z tablicą pamiątkową. Ze względu na ich dużą wartość historyczną i artystyczną, tj. użyty kamień, inskrypcje, polichromię, sposób ornamentowania, docelowo wyeksponowane zostaną w sposób, który pozwoli na zachowanie ich wartości zabytkowych” – dodaje konserwator zabytków.

Czytaj więcej

Rocznica odkrycia części Archiwum Ringelblum

Niektóre inskrypcje na odnalezionych fragmentach macew zostały odczytane przez prof. dr. hab. Andrzeja Trzcińskiego z Lublina. Dzięki temu udało się przywrócić pamięci, imiona i nazwiska byłych mieszkańców Gorzkowa.

W kwietniu i lipcu 2021 roku urządzone zostało na cmentarzu żydowskim w Gorzkowie lapidarium. Prace zostały przeprowadzone z inicjatywy członków Stowarzyszenia „Wschód” z Gorzkowa.