Wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w 2017 r. wyniosła łącznie 5,042 mld euro, czyli o 13 proc. więcej niż rok temu. Z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych i gwarancji przyznanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) o wartości 358,2 mln euro, łączne zaangażowanie Grupy EBI w Polską gospodarkę wyniosło 5,42 mld euro, w wyniku czego Polska stała się piątym co do wielkości odbiorcą finansowania EBI po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech. W szczególności, Polsce udało się wdrożyć Plan Inwestycyjny dla Europy, obejmujący operacje o wartości 1,1 mld euro gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Przybywa finansowania

- Rok 2017 był doskonały dla EBI w Polsce z uwagi na dużą liczbę udzielonych kredytów i odpowiednią dywersyfikację portfela kredytowego – mówi Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za nadzorowanie operacji w krajach objętych polityką spójności, w tym w Polsce. Dodaje, że bank nadal finansował nie tylko duże projekty infrastrukturalne w zakresie kolei i dróg, lecz także realizację projektów o wysokiej wartości dodanej w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, oraz inteligentnych projektów rozwojowych, takich jak projekt inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Krakowa. - Wspieraliśmy również realizację licznych planów modernizacji polskich gmin, przyczyniając się do osiągnięcia celów w zakresie spójności oraz podniesienia standardu życia w całym kraju. Finansowaliśmy realizację planów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw i zapewniliśmy MŚP dostęp do przystępnego pod względem kosztów finansowania, niezbędnego do pobudzenia ich rozwoju – dodaje wiceprezes EBI.

Podobnie jak w poprzednich latach ponad połowę swoich kredytów (2,65 mld euro) EBI przyznał na modernizację w sektorze publicznym, obejmującą sieci transportowe i infrastrukturę, projekty rozwoju miast, edukację i badania. Kredyty w wysokości 1,54 mld euro przyznano bankom i firmom leasingowym, które pożyczyły te środki spółkom o średniej kapitalizacji i MŚP, natomiast kredyty w wysokości ok. 850 mln euro przyznano dużym przedsiębiorstwom i grupom energetycznym.

W ramach działalności Grupy EBI finansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy („PIdE" lub „planu Junckera"), pomogło zapewnić realizację większej liczby projektów inwestycyjnych, które w przeciwnym razie byłyby trudne do sfinansowania z uwagi na wyższe ryzyko lub komponent innowacyjny. Operacje w ramach EFIS w 2017 r. wyniosły 1,1 mld EUR; był to rekordowy rok, zwłaszcza pod względem operacji EFIS w polskich bankach — zawarto umowy kredytowe o wartości 696 mln euro (45 proc. łącznej wartości kredytów udzielonych bankom), podczas gdy w 2016 r. kwota ta wyniosła 150 mln euro. - Większa liczba transakcji typu „risk sharing" z polskimi bankami, w ramach których EBI bierze na siebie istotną część ryzyka kredytowego, oznacza większą dostępność kredytów na innowacyjne projekty i rozwój dla polskich firm i MŚP. Właśnie to pobudzenie inwestycji w gospodarkach europejskich, jest celem planu Junckera – dodał Vazil Hudák, wiceprezes EBI.

Łączna wartość inwestycji zatwierdzonych przez EFIS w Polsce do 31 grudnia 2017 roku (od wdrożenia Planu inwestycyjnego dla Europy) wyniosła 2,56 mld euro, co pomogło zrealizować inwestycje o całkowitej wartości na poziomie ok. 9 mld euro.

EBI od ponad 25 lat jest w Polsce

W tym roku przypada 60. rocznica powstania EBI, który powołano do życia w 1958 r. na mocy podpisanego rok wcześniej traktatu rzymskiego, ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, obecnie Unię Europejską (UE). W ciągu 60. lat działalności, EBI wypłacił środki o wartości 1,1 bln euro na projekty w 162 krajach, tym samym stając się największą na świecie międzynarodową instytucją finansową. Od rozpoczęcia swojej działalności w Polsce w 1990 r., EBI sfinansował ok. 420 projektów i programów inwestycyjnych o przybliżonej wartości 65 mld euro na terenie całego kraju i we wszystkich sektorach. Polska jest zdecydowanie największym odbiorcą środków EBI wśród państw, które przystąpiły do UE po 2004 r.

Na początku tego miesiąca podpisano umowy na finansowanie 3 nowych projektów na łączną kwotę ok. 736 mln euro (m.in. na budowę drogi S19, na modernizację taboru tramwajowego w Poznaniu).

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły