Do 423 tys. – czyli o 50 tys. – wzrosła w 2019 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce. To głównie zasługa imigrantów z Ukrainy, wśród których 214,7 tys. przebywa u nas na dłużej, o 35,6 tys. więcej niż przed rokiem - wynika z ogłoszonych w czwartek danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Czytaj także: Ukraińcy wspierają PKB i rynek pracy

Według nich, obcokrajowcy osiedlający się w Polsce odmładzają społeczeństwo, co ósmy (12 proc.) nie ma 20 lat a największą grupę osób z zezwoleniem na pobyt w naszym kraju (57 proc.) stanowią 20-39-latkowie.

Jak zwraca uwagę Jakub Dudziak, rzecznik urzędu, coraz liczniej osiedlają się w Polsce Białorusini (25,6 tys. z nich ma zezwolenie na pobyt, o 5,5 tys. więcej niż rok wcześniej) oraz Gruzini, których (z prawem pobytu w Polsce) przybyło w ubiegłym roku 2,7 tys. To prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2018 r.- co przekłada się również na widoczny, szczególnie w Warszawie, wysp piekarni gruzińskich.

Czytaj także: Polska nadal atrakcyjna dla Ukraińców

Jednak prawie dwa razy większą od Gruzinów grupę z zezwoleniem na pobyt w Polsce –prawie 10 tysięczną– stanowią obywatele Indii. Z kolei najbardziej wzrosła ubiegłym roku liczba osiedlających się w Polsce na dłużej lub na stałe Brytyjczyków, było to prawie 1,4 tys. osób – o 120 proc. więcej niż w 2018 r. Miało to związek z niepewną sytuacją odnośnie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej- komentuje rzecznik UdSC. Zaznacza, że chociaż najwięcej (241,6 tys.) cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy maksymalnie do 3 lat, to w minionym roku o 13 proc. zwiększyła się grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego - z 69,3 tys. do 78,4 tys. osób.