Jak podał we wtorek GUS, w lipcu w REGON figurowało blisko 4,6 mln podmiotów gospodarki narodowej, o blisko 20 tys. więcej niż miesiąc wcześniej i 116 tys. więcej niż rok wcześniej.

REGON to mało precyzyjne źródło informacji na temat liczby aktywnych podmiotów gospodarczych. Polega bowiem na zgłoszeniach od tych podmiotów, które nie zawsze się z tego obowiązku wywiązują. Według innych rejestrów, a także danych ZUS na temat płatników składek, czynnych podmiotów gospodarczych jest w Polsce nawet o połowę mniej. REGON daje jednak dość rzetelny obraz tendencji w liczbie przedsiębiorstw.

Czytaj także: Polski przemysł zbroi się na drugą falę pandemii

Liczba podmiotów figurujących w REGON od początku pandemii stale rośnie, ale w marcu, gdy polski rząd wprowadził ograniczenia aktywności ekonomicznej mające na celu stłumienie epidemii Covid-19, ten wzrost wyraźnie wyhamował (do 0,1 proc. miesiąc do miesiąca). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów załamała się bowiem bardziej (o 42,4 proc. w stosunku do lipca) niż liczba podmiotów wyrejestrowanych (o 41,1 proc.). Jednocześnie o 4,3 proc. wzrosła liczba podmiotów zawieszonych.

Już kwiecień przyniósł jednak pod tym względem poprawę. Choć rosnąć zaczęła liczba wyrejestrowań, liczba nowych rejestracji wystrzeliła o ponad 60 proc. Kolejne dwa miesiące były podobne. Systematycznie malała też liczba podmiotów zawieszonych.

Jak na tym tle wypadł lipiec? Wzrost liczby podmiotów figurujących w REGON w ujęciu miesiąc do miesiąca był taki sam jak w czerwcu, ale w ujęciu rok do roku nieco przyspieszył (do 2,6 proc. z 2,5 proc. w czerwcu). To wypadkowa najmniejszego od marca wzrostu liczby nowych rejestracji (o 2,6 proc. w stosunku do czerwca) i pierwszego od marca spadku liczby podmiotów wyrejestrowanych (o 5,6 proc.).

Z danych GUS wynika, że w lipcu liczba nowo zarejestrowanych spółek zwiększyła się o 5,2 proc., po 12,9 proc. w czerwcu, a liczba nowo zarejestrowanych osób prowadzących działalność gospodarczą o 1,8 proc., po 38 proc. miesiąc wcześniej.