W wystąpieniu przed wiosennym zgromadzeniem online MFW i Banku Światowego zaczynającym się 7 kwietnia Janet Yellen zasygnalizowała większe zaangażowanie Stanów w wiele kwestii, od zmian klimatu i praw człowieka po malejącą bazę podatkową — pisze Reuter.

Proponowany przez administrację Bidena minimalny podatek obowiązujący na świecie pomógłby w zakończeniu „trwającego od 30 lat wyścigu obniżania progów podatków odprowadzanych przez korporacje” — powiedziała Yellen w konferencji online Rady Globalnych Spraw z Chicago. Ta propozycja jest filarem planu Joe Bidena wydania na infrastrukturę 2 bln dolarów, który przewiduje podwyższenie w USA stawki podatki CIT do 28 proc. i likwidację niektórych obniżek od zysków osiąganych poza krajem. Bez globalnego minimum Stany miałyby znowu wyższe progi niż w wielu innych krajach ważnych gospodarczo, a obecna propozycja mogłaby stanowić zaczyn dla negocjacji największych krajów o umowie podatkowej.

Prezydent Banku Światowego, David Malpass ogłosił, że szefowie od finansów z krajów G20 będą rozmawiać o globalnych kwestiach podatkowych, w tym o podatku od usług cyfrowych i dodał, że pojawiła się tendencja odchodzenia od ciągłego obniżania progów. — Podatki są ważne dla rozwoju, jest istotne, by były właściwe na świecie — stwierdził w kanale CNBC. Odrębnie grupa senatorów z Partii Demokratycznej wystąpiła z ustawodawczą propozycją zniesienia części ulg podatkowych ogłoszonych w 2017 r. przez Donalda Trumpa.

Janet Yellen powiedziała też, że wykorzysta wiosenne zgromadzenie MFW i BŚ do dyskusji o zmianach klimatu, lepszym dostępie do szczepionek ubogich krajów i o nakłanianiu krajów, by robiły więcej we wspieraniu globalnego odrodzenia gospodarki po pandemii. — Wypadniemy lepiej, jeśli będziemy działać razem i wzajemnie się wspierać — dodała.

Jej postawa bardziej nastawiona na współpracę mocno odbiegała od podejścia „America First” jej poprzednika z administracji Trumpa, Stevena Mnuchina. Yellen poparła podwyższenie o 650 mln dolarów rezerw MFW, czemu Mnuchin sprzeciwił się w 2020 r., zapowiedziała współpracę z instytucjami międzynarodowymi i partnerami w osiągnięciu założeń zmniejszenia emisji związków węgla. Odstąpiła też od kluczowego postulatu Mnuchna dotyczącego międzynarodowych negocjacji podatkowych: zapisu pozwalającego dużym firmom technologicznym z USA wypisać się z nowych przepisów o opodatkowaniu usług cyfrowych.

Nowa szefowa resortu finansów stwierdziła ponadto, że jest istotne „położenie kresu konkurencji podatkowej” i zapewnienie, by rządy „miały stabilne systemy podatkowe pozwalające pozyskiwać dostateczne przychody od zasadniczych dóbr i reagować na kryzysy, a wszyscy obywatele mieli sprawiedliwy udział w ponoszeniu ciężaru finansowania rządu”.

Odrębnie przedstawiciel resortu finansów powiedział dziennikarzom, że jest istotne, aby wszystkie kraje ważne gospodarczo poparły minimalną stawkę podatku, aby była skuteczna, ale nie powiedział, ile krajów powinno to zrobić. Dodał, że Stany użyją własnego ustawodawstwa podatkowego, by zapobiegać przenoszeniu przez firmy do rajów podatkowych zysków lub domicylu i będą zachęcać innych do robienia tego samego. Plan Bidena zakłada minimalna stawkę CIT 21 proc. wraz ze zniesieniem zwolnień od dochodów w krajach, które nie wprowadzą minimalnego progu. Taki plan zniechęci do przenoszenia miejsc pracy i zysków zagranicę.