Zdaniem KNF do manipulacji miało dojść między1 grudnia 2013 r. a 3 lutego 2015 r. Według nadzorcy rynku 90 proc. obrotu w tym okresie to transakcje, w których jako kupujący i sprzedający występował ten sam inwestor. Zlecenia sprzedaży składane były z rachunku inwestora prowadzonego w jednym domu maklerskim a zlecenia kupna składane były na rachunek w drugiej instytucji. W ocenie KNF skutkowało to wykreowaniem sztucznego wolumenu obrotu papierami hutniczej spółki.

Urząd nie tylko złożył do prokuratury zawiadomienie, ale także nakazał zablokowanie obu rachunków maklerskich.

Prawie 66 proc. akcji Alchemii kontroluje znany inwestor Roman Karkosik.