„Parkiet” nagrodził ekstraklasę rynku kapitałowego

Już po raz 29. dziennikarze i redaktorzy najstarszego dziennika gospodarczego w Polsce przyznali nagrody Byki i Niedźwiedzie ekstraklasie rynku kapitałowego. Po raz 18. do najskuteczniejszych zarządzających funduszami powędrowały Złote Portfele.

Publikacja: 30.03.2023 20:23

„Parkiet” nagrodził ekstraklasę rynku kapitałowego

Foto: Gremi Media SA

Powiedzieć, że otoczenie rynkowe w 2022 r. było trudne, to nie powiedzieć nic. Tym bardziej cieszą dokonania firm nominowanych i uhonorowanych, w tym dwu- i trzycyfrowe wzrosty notowań spółek, bijące na głowę inflację.

Rozdanie nagród odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prezesem roku został szef Grupy Wittchen, Jędrzej Wittchen. W 2022 r. spółka zanotowała rekordowe wyniki finansowe, a wzrost kursu akcji przekroczył 100 proc., do tego akcjonariusze otrzymali wysoką dywidendę. W rozwoju firmy pomógł e-commerce: Wittchen wszedł w kooperację z międzynarodowymi gigantami: Amazonem i Zalando.

Jędrzej Wittchen, szef Grupy Wittchen

Jędrzej Wittchen, szef Grupy Wittchen

Gremi Media SA

Najlepszą spółką z indeksu WIG20 został PZU. Kapituła doceniła konsekwentnie realizowane cele zapisane w strategii na lata 2021–2024, przy utrzymaniu wysokiej rentowności, a także rozwój i umacnianie pozycji na rynku, atrakcyjną dywidendę i wzrost kursu akcji na spadkowym rynku.

Laur w kategorii Spóka roku z mWIG40 przypadł XTB. Kapituła doceniła wykorzystanie zmienności na rynkach i wypracowanie w 2022 r. rekordowych wyników finansowych. Wartość rynkowa samego XTB podwoiła się, a dodatkowo akcjonariusze otrzymali dywidendę.

W kategorii Spółka roku z indeksu sWIG80 wyróżniliśmy Sunex, doceniając wykorzystanie przez spółkę, przy odpowiednim planowaniu, boomu na pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. To przełożyło się na wzrost wyników finansowych i notowań: 540 proc. to najwyższy zwrot z akcji w skali roku na GPW w 2022 r.

Najlepszą spółką roku z rynku NewConnect zostało Scope Fluidics. Doceniliśmy m.in. spektakularną transakcję sprzedaży zagranicznemu koncernowi firmy zależnej Curiosity Diagnostics za 170 mln USD – to jedna z największych transakcji w historii polskiej biotechnologii.

Ekonomistą roku został Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska – to on najcelniej wyczuwał tętno gospodarki w ramach naszego konkursu krótkoterminowych prognoz ekonomicznych i finansowych.

Analitykiem roku został Tomasz Duda z BM Pekao. Dodajmy, że jego pracę i warsztat analityczny docenili wcześniej inwestorzy instytucjonalni, którzy w corocznym rankingu „Parkietu” uznali go za najlepszego analityka na naszym rynku.

Tytuł Domu maklerskiego roku przypadł Biuru Maklerskiemu PKO BP - broker pod względem przychodów zaliczył rekordowy rok i oferuje szeroką gamę produktów dla inwestorów indywidualnych.

Za najlepsze TFI uznaliśmy Pekao TFI. Ta firma w specjalnym algorytmie „Parkietu” zdobyła najwięcej punktów. Jej fundusze występowały najczęściej na czołowych miejscach pod względem stóp zwrotu w poszczególnych kategoriach.

W tym roku przyznaliśmy również nagrodę specjalną – tytuł osobowości rynku kapitałowego. Otrzymał go Waldemar Markiewicz, prezes zarządu Izby Domów Maklerskich, człowiek-instytucja. Kapituła doceniła jego długoletnią pracę włożoną w rozwój rynku kapitałowego i branżę maklerską.

Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media oraz Waldemar Markiewicz, prezes zarządu Izby Domów Maklerski

Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media oraz Waldemar Markiewicz, prezes zarządu Izby Domów Maklerskich

Gremi Media SA

Złote Portfele trafiły do: BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (Najlepszy fundusz akcji polskich), Investor Turcja (Najlepszy fundusz akcji zagranicznych), Investor Bezpiecznego Wzrostu (Najlepszy fundusz mieszany), Rockbridge Obligacji 2 (Najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych), Allianz Obligacji Inflacyjnych (Najlepszy fundusz zagranicznych papierów dłużnych) oraz Pekao Surowców i Energii (Najlepszy fundusz rynku surowców).

Gremi Media SA

Byki i Niedźwiedzie za 2022 rok

Osobowość rynku kapitałowego

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich 

Prezes roku:

Jędrzej Wittchen, prezes Wittchena

Spółka roku z indeksu WIG20:

PZU

Spółka roku z indeksu mWIG40:

XTB

Spółka roku z indeksu sWIG80:

Sunex

Spółka roku z rynku NewConnect:

Scope Fluidics

Ekonomista roku:

Łukasz Tarnawa, główny ekonomista, Bank Ochrony Środowiska

Analityk roku:

Tomasz Duda, Biuro Maklerskie Pekao

Dom maklerski roku:

Biuro Maklerskie PKO BP

TFI roku:

Pekao TFI

Złote Portfele za 2022 rok

Fundusz akcji polskich:

BNP Paribas Małych i Średnich Spółek, BNP Paribas TFI
Zarządzający: Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak, Piotr Zagała

Fundusz akcji zagranicznych:

Investor Turcja, Investors TFI
Zarządzający: Maciej Kołodziejczyk

Fundusz mieszany:

Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investors TFI
Zarządzający: Michał Wiernicki

Fundusz polskich papierów dłużnych:

Rockbridge Obligacji 2, Rockbridge TFI
Zarządzający: Witold Chuść

Fundusz zagranicznych papierów dłużnych:

Allianz Obligacji Inflacyjnych, TFI Allianz Polska
Zarządzający: Marek Kuczalski

Fundusz rynku surowców:

Pekao Surowców i Energii, Pekao TFI
Zarządzający: Karol Ciuk

parkiet.com

Giełda
Szalony rajd. Skok Tesli o prawie 200 mld USD w 11 dni
Giełda
Insiderzy ruszyli na zakupy
Giełda
Warto zapolować na letnie dywidendy
Giełda
Akcje polskie na czele
Giełda
Polskie akcje będą rosły. Firmy z łatwością przenoszą koszty na konsumentów