Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive i metalowej, posiadający około 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach. Do grupy, która w 2015 r. miała prawie 5,68 mld zł przychodów, a eksport stanowi 68 proc. sprzedaży, należą m.in.: Grupa Maflow, Grupa BAP oraz Impexmetal, Hutmen i Baterpol. Spółka wyceniana na około 1,33 mld zł wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Prezesa Piotra Szeligę zapytaliśmy  m.in. o to:

Czy Brexit odbije się negatywnie na działalności Grupy Boryszew, czy stworzy szansę na pozyskanie nowych kontraktów?

Czy bardzo dobre wyniki finansowe grupy w I kwartale tego roku to jednorazowy wyskok czy trend? Jak pod względem wyników zapowiada się cały 2016 r.?

Jakiego poziomu rentowności segmentu motoryzacyjnego za 2-3 lata spodziewa się zarząd? Czy grupa ma szanse na zamówienia od koncernów samochodowych, z którymi jeszcze nie współpracuje?

Czy uda się sfinalizować sprzedaż nieruchomości przy ul. Łuckiej w Warszawie wraz z pozwoleniem na budowę za około 100 mln zł netto w III kwartale? Jak zagospodarowane zostaną wpływy z tej transakcji?

Ile grupa ma jeszcze nieprodukcyjnych aktywów w Polsce do sprzedania? Na ile szacowana jest ich wartość?

Jak długo zależny Hutmen będzie utrzymywany na GPW? Czy to jest zasadne?

Czy z zysku za 2016 r. zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy?

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Co stanie się pakietem prawie 7 proc. akcji własnych, czy zostaną umorzone czy wykorzystane w rozliczeniu jakieś akwizycji?