Polacy oczekują większej aktywności biznesu i rządów w ESG

Konsumenci w Polsce najbardziej krytycznie spośród 12 badanych krajów oceniają podejście biznesu i rządzących do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Publikacja: 30.11.2022 00:00

Ochrona środowiska, dbałość o prawa pracownika (w tym o uczciwe zasady wynagradzania), a także o otoczenie społeczne – to trzy kwestie ESG, które powinny być najważniejsze dla polskiego biznesu. Tak wynika z raportu SEC Newgate ESG Monitor, który podsumował wnioski z tegorocznego badania mieszkańców 12 krajów na świecie (w tym z Polski), sprawdzając postrzeganie działania rządów, firm i klientów w obszarze ESG, czyli pod względem dbałości o środowisko i klimat, o otoczenie społeczne i o ład korporacyjny.

Zarówno w ocenie rządów, jak też firm Polacy okazali się znacznie bardziej krytyczni niż ogół badanych. Podczas gdy na świecie średnia ocena działań biznesu to 5,9 pkt (w skali od 1 do 10), to w Polsce – 5,1 pkt. Krajowi uczestnicy ESG Monitor przyznali małym firmom średnio 5,5 pkt, czyli o 0,5 pkt poniżej globalnej średniej, zaś dużym firmom 5,1 pkt (na świecie – 5,7 pkt).

Podobnie jest w przypadku oceny rządów. Jak zwraca uwagę Katarzyna Żądło, partner zarządzający w SEC Newgate CEE, aż 82 proc. Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. To najwyższy negatywny wynik wśród wszystkich państw, znacznie gorszy od średniej globalnej (54 proc.). Zdaniem Katarzyny Żądło na ten pesymizm Polaków wpływa zagrożone poczucie bezpieczeństwa w związku z wojną w Ukrainie, które potęguje niepokój związany z rosnącymi kosztami życia, jak i korygowanymi w dół przewidywaniami dla polskiej gospodarki.

Ten pesymizm przekłada się też na ocenę firm. Wśród sektorów najgorzej ocenianych w kontekście ESG znalazło się w Polsce (podobnie jak na świecie) górnictwo (4,3 pkt), przemysł chemiczny, lotnictwo oraz energetyka.

Z kolei za branże, które najlepiej dbają o zrównoważony rozwój, Polacy uznali platformy zakupowe i e-commerce (6 pkt), sektor ICT, usługi bankowe i finansowe oraz platformy społecznościowe. Różnimy się tu od ogółu badanych, bo najwyżej (na 6,2 pkt) oceniono ESG w handlu detalicznym, w opiece zdrowotnej i w branży edukacyjno-szkoleniowej. Nasza krytyczna ocena biznesu w obszarze ESG wynika m.in. z niewielkiej wiedzy o jego działaniach – aż 66 proc. polskich respondentów przyznało, że nic albo bardzo niewiele wie na ten temat (to o 7 pkt proc. powyżej globalnej średniej). Rzadko zresztą szukamy takich informacji – robi to, zwykle sporadycznie, 26 proc. konsumentów w Polsce i 33 proc. na świecie. Mało znany jest też sam termin ESG – znajomość niewspomaganą zadeklarowało u nas 26 proc. ankietowanych przy 46 proc. globalnej średniej.

Z drugiej strony, na całym świecie widać duże, i stale rosnące, oczekiwania wobec biznesu przy powszechnym przekonaniu o jego możliwościach wpływu na otoczenie. Podczas gdy znaczenie kwestii ESG w codziennych decyzjach zakupowych konsumentów oceniono na 5,9 pkt, to już roli firm podejmujących działania w tym obszarze przypisano 7,5 pkt. Prawie trzy czwarte Polaków wskazało też, że przedsiębiorstwa – niezależnie od wielkości – powinny zacząć działać w obszarze ESG, tym bardziej że mają możliwości i siłę, by wprowadzać pozytywne zmiany. Co więcej, zdaniem 59 proc. badanych powinno się karać firmy za brak działań w kluczowych kwestiach ESG – szczególnie tych społecznych i środowiskowych.

Forum ESG - pasek 2022 v.2

Forum ESG - pasek 2022 v.2

rp.pl

Ochrona środowiska, dbałość o prawa pracownika (w tym o uczciwe zasady wynagradzania), a także o otoczenie społeczne – to trzy kwestie ESG, które powinny być najważniejsze dla polskiego biznesu. Tak wynika z raportu SEC Newgate ESG Monitor, który podsumował wnioski z tegorocznego badania mieszkańców 12 krajów na świecie (w tym z Polski), sprawdzając postrzeganie działania rządów, firm i klientów w obszarze ESG, czyli pod względem dbałości o środowisko i klimat, o otoczenie społeczne i o ład korporacyjny.

Pozostało 83% artykułu
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności
Materiał partnera
Jak sfinansować transformację ESG w polskich firmach?
Materiał partnera
ESG w łańcuchu dostaw: edukacja jest ważna, ale potrzebne jest też wsparcie regulacyjne
Materiał partnera
ESG w centrum uwagi polityków i biznesu
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Cyfryzacja służby zdrowia? Tak, ale bez pochopnych decyzji
Materiał partnera
Polska prezydencja w Unii. Wojna w Ukrainie to priorytet, ale nie zapominamy o środowisku