Żyjemy w czasach fundamentalnych zmian kształtujących oblicze nowej epoki. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób wykrystalizuje się nowy porządek świata i czy demokracja, jaką znamy z ubiegłych dziesięcioleci, będzie systemem funkcjonalnym. Świat i systemy polityczne podlegają ciągłej ewolucji, na które wpływają niezliczone czynniki społeczne, polityczne, ekonomiczne. Diametralny wpływ na kierunek zmian zachodzący w podejściu do systemów demokratycznych miało rozpętanie przez Rosję pełnoskalowej wojny w Ukrainie i okres pandemii, która zrewidowała podejście społeczności światowej m.in. do pojęcia globalizacji. Te wydarzenia uruchomiły i wzmocniły inne, utajone wcześniej bolączki systemów demokratycznych. Widoczne są np. procesy rozwoju nacjonalizmów, głębokie zwątpienie w idee współpracy międzynarodowej czy ostra wielobiegunowa polaryzacja świata.

Czy demokracja liberalna jest adekwatną odpowiedzią na zachodzące zmiany? Czy promowane przez nią wartości pozostają aktualne? Czy jest ona w stanie zapewnić gospodarczą efektywność i bezpieczeństwo? W końcu wszystkie systemy niedemokratyczne zarzucają demokracjom właśnie długie procesowanie, brak sprawczości i słabość wynikającą z podlegania nastrojom społecznym. Stąd w trudnych czasach ideologie i systemy, które w ostatnich latach co do zasady były w odwrocie, wyczuwając słabość światowego hegemona, zaczynają wywierać coraz większy wpływ na politykę międzynarodową.

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w panelu o tak szerokim spektrum tematycznym wystąpią znakomici goście z Polski oraz zagranicy: Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Marcin Święcicki, przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego; dr hab. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; Kira Rudyk, deputowana z Rady Najwyższej Ukrainy; Douglas Heye, wieloletni komentator polityczny CNN, wybitny amerykański dziennikarz.

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu 5-7 września 2023 r.
www.forum-ekonomiczne.pl