Handel można uznać za sektor, który był jednym z głównych kluczy do „drzwi polskiej modernizacji" – inwestorzy zagraniczni wnieśli standardy i zasady nowoczesnych strategii konkurencyjnych, a produkcja i handel krajowy w sposób udany się dostosował i wyrównał szanse.

Jakie będą efekty wprowadzenia podatku handlowego czy proponowanych ograniczeń dla branży, np. zakazu handlu w niedziele?

W panelu wezmą udział: Radosław Knap, drektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych, Andrzej Maria Faliński, dyrektor generalny Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej, Oktawian Zając z Boston Consulting Group oraz Wiesław Jańczyk, wiceminister finansów. Dyskusję poprowadzi Piotr Mazurkiewicz z „Rz".