KNF we wtorkowym komunikacie informuje o dopisaniu do listy ostrzeżeń publicznych kilku nowych firm, wśród których znajduje się Eques Investment TFI. Chodzi o art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Poza Eques Investment na listę ostrzeżeń zostały wpisane jeszcze For Direct oraz Monetivo.