Luxinvest sp. z o.o., Quantum sp. z o.o. (obie spółki z Nowego Sącza) oraz Quantum International EN LLC w Stanach Zjednoczonych – to firmy, którym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty promowania i prowadzenia systemów typu piramida.

Zyski pod warunkiem zwerbowania nowych klientów

- Obecnie działalność tych firm może być znana konsumentom pod marką „Quantum International”. Podczas postępowania wyjaśniającego ustalono, że stoją za nimi te same osoby. Podstawą do podjęcia przez nas działań był sygnał od konsumenta – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd wyjaśnia, że w przekazach reklamowych firmy te podkreślały, że pomagają dochodzić odszkodowań w imieniu konsumentów lub sprzedają usługi szkoleniowe. Organizowały również ogólnopolskie konferencje, na których przedstawiały warunki współpracy. Z dotychczasowych ustaleń urzędu wynika jednak, że podstawową działalnością tych spółek jest sprzedaż pakietów i werbowanie nowych osób, a reklamowanie usług odszkodowawczych lub szkoleniowych może mieć na celu uwiarygodnienie ich w oczach konsumentów.

Quantum International EN LLC obiecuje zyski pod dwoma warunkami. Pierwszym jest zakupienie pakietu - VIP kosztuje 14,3 tys. zł, biznes – 5,4 tys. zł, mini – 2,7 tys. zł. Drugim warunkiem jest namówienie innych osób do zakupu tych pakietów. Zdaniem UOKiK, taki sposób działania może wskazywać, że mamy do czynienia z piramidą. Zasada działania piramid polega na tym, że zarabiają one na opłatach od użytkowników, jednak możliwość werbowania nowych członków prędzej czy później się kończy i system upada, a konsumenci tracą ulokowane pieniądze.

Nie tylko zakładanie i prowadzenie piramid jest nieuczciwą praktyką rynkową. Zalicza się do tego również ich propagowanie. Urząd ostrzega przed jednoznacznie pozytywnymi opiniami o konkretnych systemach promocyjnych zamieszczanych w internecie czy na portalach społecznościowych. Celem takich opinii może być namówienie do ulokowania pieniędzy w piramidzie finansowej.

Co powinno wzbudzić czujność

UOKiK apeluje do klientów, aby uważali, gdy ktoś zapewnia uch o bardzo wysokich zyskach w krótkim czasie, nie wspominając jednocześnie o ryzykach związanych z inwestowaniem oraz tłumaczy, że niedawno rozpoczął działalność. Należy uważać, gdy ogólnie lub niezrozumiale przedstawia sposób swojego działania, unika odpowiedzi na konkretne pytania lub posługuje się wzniosłymi sformułowaniami („zostań partnerem”, „odmień swoje życie”, „zarób pieniądze bez wysiłku”) albo oferuje kupony, pakiety inwestycyjne, świadectwa uczestnictwa, tokeny, bądź kryptowaluty. Czujność wzbudzić powinna także sytuacja, gdy odsyła na stronę internetową, która nie zawiera podstawowych informacji na temat organizatora „inwestycji” lub strona jest „w budowie”, kieruje na stronę internetową, która nie jest prowadzona w języku polskim (jest za to dostępna np. po ukraińsku, wietnamsku, indonezyjsku), miejsce prowadzenia działalności jest w egzotycznym kraju – najczęściej poza granicami UE, wskazuje, że istotnym lub najważniejszym elementem uczestnictwa i uzyskania wynagrodzenia jest nakłonienie do udziału w systemie innych osób, nie wskazuje źródeł finansowania sytemu lub przedstawia je bardzo ogólnie. Podejrzenie oszustwa można zgłosić również organom ścigania (policja, prokuratura).