Miliardomierz pokazuje najważniejsze dane prywatyzacyjne, których najczęściej poszukują internauci na stronie MSP, czyli przychody z prywatyzacji, przychody które dzięki giełdzie uzyskały spółki Skarbu Państwa oraz wpływy z dywidend. Na Miliardomierzu będzie można również zobaczyć, ile projektów prywatyzacyjnych zostało już zakończonych, a ile wciąż trwa.

Kolejną nowością jest Mapa Prywatyzacji. To projekt, dzięki któremu można w jednej chwili odszukać interesujące inwestorów spółki z danej branży, jak i z danego województwa. Każda spółka oznaczona jest na mapie kolorem odpowiadającym etapowi prywatyzacji. Po kliknięciu na nią otrzymamy szereg danych niezbędnych inwestorowi, ale również przydatnych dziennikarzom czy osobom tworzącym analizy i opracowania naukowe.

Forma mapy sprawia, że dane prywatyzacyjne stają się bardziej przystępne. Resort skarbu chce uzyskać 36,7 mld zł przychodów z prywatyzacji do końca 2010 r. W tym roku przychody wyniosą ok. 5 mld zł (planowano 12 mld zł).

[b][link=http://www.msp.gov.pl" target="_blank]www.msp.gov.pl[/link][/b]