Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), czyli amerykański regulator rynku kapitałowego, może wkrótce oficjalnie wszcząć dochodzenie w sprawie praktyk giełdy kryptowalutowej Coinbase – donosi agencja Bloomberga, powołując się na swoich informatorów. Śledztwo miałoby dotyczyć umożliwiania Amerykanom handlu niezarejestrowanymi papierami wartościowymi.

SEC w zeszłym tygodniu, w ramach odrębnego dochodzenia dotyczącego nielegalnego wykorzystywania poufnych informacji do gry rynkowej, wskazał, że siedem tokenów kryptowalutowych notowanych na giełdzie Coinbase powinno być uznawanych za papiery wartościowe. Regulator przygląda się również wielu innym tokenom z tej giełdy. Na platformie Coinbase jest notowanych obecnie ponad 200 kryptowalut i tokenów. Gary Gensler, przewodniczący SEC, wskazywał zaś wcześniej, że Coinbase powinna zarejestrować się jako giełda papierów wartościowych.

Coinbase sama się jednak domaga jaśniejszych regulacji. W zeszłym tygodniu przesłała do SEC petycję, w której domaga się przedstawienia jasnych reguł ustalających, jakie rodzaje aktywów kryptowalutowych można uznać za papiery wartościowe. „Jeśli chodzi o kryptoaktywa, to istnieje znacząca bariera przeszkadzająca rynkowi w osiągnięciu dojrzałości. Tą barierą jest to, że regulacje dotyczące papierów wartościowych po prostu nie sprawdzają się w przypadku instrumentów o pochodzeniu cyfrowym” – czytamy w petycji. Giełda zapowiada, że będzie współpracowała z regulatorem w trakcie ewentualnego dochodzenia.

Czytaj więcej

Będzie dochodzenie przeciwko Coinbase?