Firma w sumie prawie 99,4 proc. udziałów w EGB. Sprzedającym jest Altus TFI. Zakup ma być sfinansowany z emisji obligacji. Spółka poinformowała jednocześnie, że zawarła z Altus TFI umowę na mocy której TFI zobowiązało się do tego, aby szystkie portfele inwestycyjne obejmujące wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Altus TFI i jej podmioty powiązane w dniu zawarcia umowy wraz w przyszłości, z wyłączeniem funduszy wskazanych w umowie, były zarządzane wyłącznie przez GetBack lub jej podmioty powiązane, a obsługa prawna w zakresie zarządzania takimi portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności polegająca na dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej będzie na zasadzie wyłączności świadczona przez kancelarię prawną wskazaną przez firmę.