Konfederacja Pracodawców Polskich przygotowała „Zieloną księgę. Pracodawcy a Polska 2030”. Znalazły się tam oceny rządowej strategii oraz rekomendacje działań wynikających z dokumentu. Zdaniem KPP odpowiednio sprawne państwo przyspieszy i ułatwi prace nad pozostałymi reformami.

A dla przedsiębiorców najważniejsza jest pomoc w stworzeniu warunków do konkurencyjności naszego biznesu. – Zwiększenie liczby pracujących, uproszczenie prawa, zacieśnienie współpracy naukowców z przedsiębiorcami oraz usprawnianie dialogu społecznego – to wyzwania dla polskiej gospodarki na kolejnych 20 lat – wymienia Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

Na konferencji naukowej z okazji 20-lecia istnienia organizacji Malinowski zaznaczył, że choć perspektywa roku 2030 wydaje się odległa, to już dziś należy dokładnie określić kierunki rozwoju oraz sposoby umożliwiające rozwój. „Zielona księga” powstała dzięki współpracy KPP i Instytutu Badań Strukturalnych.