Jak udzielany jest kredyt gotówkowy do 25 000 zł?

W wielu bankach można zaciągnąć kredyt gotówkowy w kwocie do 25 000 zł, ale przy wyborze konkretnej oferty trzeba dokładnie sprawdzić wysokość RRSO kredytu oraz całkowite koszty kredytowania.

Publikacja: 26.02.2019 10:51

Jak udzielany jest kredyt gotówkowy do 25 000 zł?

Kredyt gotówkowy można zaciągnąć na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową klienta. To wygodne narzędzie realizacji planów m.in. wakacyjnych czy remontowych. Sprawdźmy, w którym banku obecnie najkorzystniej można zaciągnąć kredyt gotówkowy do kwoty 25 000 zł.

Czym jest kredyt gotówkowy?

W bankach w Polsce popularną formą finansowania celów dowolnych jest kredyt gotówkowy. Pozyskaną w ten sposób kwotę można przeznaczyć na wszystko, co chce zrealizować kredytobiorca. Pod tym względem kredyt gotówkowy jest podobny do pożyczki pozabankowej. Niektóre banki jednak mogą wymagać określenia, na co konkretnie kredytobiorca będzie chciał przeznaczyć zaciągniętą sumę.

Jeśli suma kredytu gotówkowego nie przekracza kwoty 255 550 zł i jeśli jest on udzielany na podstawie umowy kredytowej pisemnej oraz stanowi zobowiązanie płatne, wówczas będzie też definiowany jako kredyt konsumencki. Jak sama nazwa wskazuje, takie zobowiązanie może być zaciągnięte z myślą o celach związanych z zakupem dóbr konsumpcyjnych lub skorzystaniem z usług przez konsumenta. Warto przy tym podkreślić, że kredyt gotówkowy w kwocie do 25 000 zł, o którym mowa w niniejszym artykule, mieści się w pojęciu kredytu konsumenckiego.

Od zawartej z bankiem umowy na kredyt konsumencki można odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia, co zakładają przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Kredyt bez zabezpieczenia

Cechą charakterystyczną kredytu gotówkowego, która odróżnia go od kredytów mieszkaniowych czy samochodowych, jest brak zabezpieczeń spłaty zobowiązania, przynajmniej w klasycznym ich rozumieniu. Nie trzeba ustanawiać hipoteki ani zastawu czy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Za to w nielicznych przypadkach mogą wystąpić ubezpieczenie spłaty kredytu, poręczenie czy konieczność wydania przez kredytobiorcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zwiększa to bezpieczeństwo banku udzielającego kredytu gotówkowego, dzięki czemu może on udostępnić go klientowi na korzystniejszych, preferencyjnych zasadach.

Co składa się na koszt kredytu gotówkowego?

Podczas porównywania ze sobą ofert kredytu gotówkowego pod uwagę trzeba brać nie tylko odsetki od zobowiązania. Co prawda pozostają one podstawowym kosztem kredytu, ale nie jedynym. Prócz nich naliczana jest zwykle prowizja za przystąpienie do kredytu – warunkuje ona wypłatę pieniędzy lub też może zostać skredytowana, czyli rozłożona na raty.

Kosztem może być też ubezpieczenie i choć nie może być ono obowiązkowe, wielu klientów decyduje się na wykupienie polisy na życie, od ryzyka utraty pracy czy czasowej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Składka na ubezpieczenia dołączone do kredytu także jest kosztem kredytowania gotówkowego.

Wszystkie koszty kredytu dobrze odzwierciedla poziom RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wskazuje ona na relację pomiędzy całkowitymi kosztami, jakie ponosi kredytobiorca, a kwotą otrzymanego kredytu. Uwzględnia nie tylko koszty odsetek, opłaty przygotowawczej, ale i wszelkie dodatkowe opłaty, a nawet wartość przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych etapach trwania umowy kredytowej.

Jak udzielany jest kredyt gotówkowy do 25 000 zł?

Klienci zainteresowani możliwością uzyskania z banku kredytu gotówkowego na kwotę do 25 000 zł, rzecz jasna, muszą złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. W niektórych przypadkach, głównie przy ubieganiu się o zobowiązanie finansowe we własnym banku, nie potrzeba załączać do wniosku dokumentów dochodowych czy zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Wystarczy, że bank będzie miał wgląd do historii rachunku osobistego klienta, aby na takiej podstawie wyliczyć jego zdolność kredytową i ocenić, czy będzie go stać na spłatę kredytu gotówkowego wraz z naliczonymi odsetkami.

W innych przypadkach dokument potwierdzający wysokość miesięcznych dochodów klienta może być przez bank wymagany przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy. Po zweryfikowaniu wniosku kredytowego bank sprawdza, czy kredytobiorca ma dobrą historię kredytowania w BIK-u – Biurze Informacji Kredytowej – oraz czy ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową dla zaciągnięcia pożądanego kredytu.

Jeśli wszystkie warunki są spełnione, kredyt gotówkowy może zostać udzielony – z wypłatą do rąk własnych klienta lub bezpośrednio na wskazane przez niego konto bankowe, w formie bezgotówkowej.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy?

Przy ocenie różnych ofert kredytów gotówkowych pod uwagę większość kredytobiorców weźmie koszty, jakie pociągnie za sobą kredyt. Kształtowane są one przez:

• odsetki – naliczane według przyjętego oprocentowania w skali roku;

• prowizję za udzielenie zobowiązania kredytowego – pobieraną jednorazowo lub kredytowaną, czyli rozłożoną na raty;

• ewentualne składki na ubezpieczenie.

Samo skontrolowanie w ofertach kredytów gotówkowych wysokości oprocentowania nominalnego nie przyniesie nam odpowiedzi na pytanie, gdzie najkorzystniej taki kredyt można zaciągnąć. Dlatego warto sprawdzić całkowite koszty kredytowania oraz wysokość RRSO – rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zobowiązania, która odzwierciedla w formie procentowej w skali roku wysokość łącznych kosztów, jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca.

Kto może otrzymać kredyt gotówkowy?

Kwota udzielonego kredytu gotówkowego jest uzależniona od tego, jaką zdolnością kredytową odznacza się wnioskodawca i na jaki okres chce on zaciągnąć kredyt. Wymagana zdolność kredytowa to zdolność do uiszczania rat kapitałowo-odsetkowych i innych kosztów związanych z kredytem ściśle w terminach wskazanych w harmonogramie spłaty. Zdolność kredytowa jest wyliczana dla każdego klienta indywidualnie, na podstawie przedstawionych dokumentów dochodowych. Jeśli dana osoba starająca się o kredyt gotówkowy pracuje na etacie, powinna zwykle dostarczyć do wniosku kredytowego zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów od pracodawcy.

Czasem zdolność kredytowa może być obliczona na podstawie wyciągów z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z ostatnich kilku miesięcy, a banki posiłkują się przy obliczeniach także ostatnim rozliczeniem rocznym PIT potencjalnego kredytobiorcy. Oprócz tego brane są pod uwagę koszty ponoszone na utrzymanie kredytobiorcy i jego najbliższych we wspólnym gospodarstwie domowym. Zdolność kredytową obniżają raty kredytów i pożyczek spłacanych w momencie wnioskowania o kredyt gotówkowy. Poza tym, aby otrzymać kredyt gotówkowy, należy być osobą pełnoletnią, z pełną zdolnością do czynności prawnych. Tylko taka osoba może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym kredyty z banków. Przed udzieleniem kredytu gotówkowego potencjalny kredytobiorca zostanie sprawdzony w bazach Biura Informacji Kredytowej i w bazach biur informacji gospodarczej.

W którym banku zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Zakładając, że chcemy zaciągnąć kredyt gotówkowy w kwocie 25 000 zł na 48 miesięcy, czyli 4 lata, taki kredyt uzyskać możemy w wielu bankach. Na stronie Totalmoney.pl znajdziemy informację, gdzie uzyskamy go w najkorzystniejszej ofercie kredytowej:

• Alior Bank – „Pożyczka Zimowa” z oprocentowaniem 6,9 proc. w skali roku, z RRSO 7,12 proc. i bez prowizji, z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 28 752,35 zł i ratą miesięczną 599,01 zł;

• Santander Bank Polska – „Kredyt gotówkowy z Niską Prowizją”, z oprocentowaniem 6,89 proc. w skali roku, RRSO 8,23 proc., prowizją 1,99 proc., z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 29 244,91 zł i ratą miesięczną 609,27 zł;

• Citi Handlowy – pożyczka online z oprocentowaniem 5,97 proc. w skali roku, RRSO 9,57 proc., z prowizją 6 proc., z całkowitą kwotą do spłaty 29 855,46 zł i ratą miesięczną 621,99 zł;

• PKO Bank Polski – Mini Ratka z oprocentowaniem 8,99 proc. w skali roku, RRSO 12,35 proc., prowizją 4,99 proc., całkowitą kwotą do spłaty 31 346,19 zł i ratą miesięczną 653,05 zł;

• Eurobank – pożyczka z premią z oprocentowaniem 8,5 proc. w skali roku, RRSO 13,37 proc., prowizją 7,46 proc., całkowitą kwotą do spłaty 31 784,48 zł i ratą miesięczną 662,18 zł.

Raty kredytów gotówkowych w kwocie 25 000 zł w poszczególnych bankach wahają się w przedziale od niespełna 600 zł do ponad 660 zł. Różnice wyraźnie widoczne są w powyższych ofertach w zakresie całkowitej kwoty do spłaty i całkowitych kosztów kredytowych. Za najtańszy kredyt łącznie klient zapłaci 28 752,35, a za najdroższy spośród przedstawionych propozycji o ponad 3 tys. zł więcej.

Prawne informacje na temat kredytów gotówkowych

Z kolei Prawo bankowe – ustawa z 29 sierpnia 1997 roku – w art. 69 wskazuje, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Cel ten przy kredycie gotówkowym jest jednak dowolny, choć nie może być związany z działalnością gospodarczą lub zawodową. Za to kredytobiorca na mocy tej samej umowy zobowiązuje się do korzystania z kwoty udzielonego kredytu na warunkach określonych w umowie. Musi zwrócić kwotę kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w umowie terminach spłaty oraz zapłacić prowizję od udzielonego zobowiązania.

Kredyt gotówkowy można zaciągnąć na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową klienta. To wygodne narzędzie realizacji planów m.in. wakacyjnych czy remontowych. Sprawdźmy, w którym banku obecnie najkorzystniej można zaciągnąć kredyt gotówkowy do kwoty 25 000 zł.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
MF: W nowej radzie fiskalnej mają zasiadać niezależni eksperci i praktycy
Finanse
Niemcy dały zgodę na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów
Finanse
G7 i UE chcą przejąć dochody z rosyjskich aktywów. MFW broni Kremla
Finanse
Byli studenci MIT ukradli 25 mln dol. w kryptowalucie. Zajęło im to 12 sekund
Finanse
Stan wiedzy o finansach jest w Polsce bardzo słaby
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?