W zarządzie NBP zasiada już Paweł Szałamacha, który kierował resortem finansów w rządzie Beaty Szydło w latach 2015-2016.

Kim jest Marian Banaś, nowy minister finansów

Teresa Czerwińska była ministrem finansów od stycznia ub.r. do dzisiaj. O tym, że chce odejść z rządu w związku z brakiem akceptacji dla znaczącego zwiększenia wydatków publicznych, jakie będzie się wiązało z realizacji tzw. „piątki Kaczyńskiego”, mówiło się od lutego. Ostatecznie jednak została zdymisjonowana w ramach większej przebudowy rządu, wymuszonej wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wedle ustawy o NBP zarząd tej instytucji tworzy prezes oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Po powołaniu Czerwińskiej zarząd będzie liczył siedmioro członków.

Członków zarządu NBP powołuje prezydent na wniosek prezesa banku centralnego.