W czwartek napisaliśmy, że z naszych informacji wynika, iż rząd przyspieszył prace nad ustawą, która ma rozwiązać problem OFE. Zgromadzone w nich pieniądze trafią domyślnie na prywatne Indywidualne Konta Emerytalne członków OFE, albo – jeśli ci wyrażą taką wolę – na ich konta w ZUS. Nasi rozmówcy twierdzą, że rząd chce, by nowe przepisy były gotowe jeszcze przed wyborami. – Z końcem czerwca zakończyły się szerokie konsultacje społeczne zmian w OFE. O ile mi wiadomo, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju bardzo sprawnie przygotowuje obecnie finalny projekt ustawy do przejęcia przez rząd – powiedział nam Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ostatecznego projektu jeszcze nie ma, ale resort inwestycji i rozwoju pokazał już zestawienie uwag zgłoszonych do jego dotychczasowej wersji. Wskazał przy tym te, które uwzględni w finalnej wersji projektu.

Rząd szacuje, że do ZUS trafi nie więcej niż 20 proc. aktywów zgromadzonych dziś w OFE. Do tej pory aktywami, które miał w swoim portfelu ZUS, zarządzał Fundusz Rezerwy Demograficznej. Po zmianie przepisów będzie nimi jednak zarządzał Polski Fundusz Rozwoju. – Jeżeli do ZUS przejdzie 10–20 proc. uczestników OFE, to będzie to między 16 a 30 mld zł, ulokowane w blisko 300 różnych instrumentach finansowych, w Polsce i za granicą. Bo tak dziś inwestują OFE – mówił nam Paweł Borys. – FRD – to nie jest zarzut, tak to zostało skonstruowane – nie posiada wiedzy, umiejętności ani zespołu do zarządzania takimi instrumentami finansowymi, w takiej skali. I nie jest do tego powołany, bo ZUS nie jest firmą inwestycyjną. Można więc stworzyć z FRD, i warto to zrobić, państwowy nowoczesny fundusz emerytalny, zarządzający – łącznie z tym, co już w nim jest – 60 mld zł w sposób bezpieczny, efektywny i dający też szansę na wysoką stopę zwrotu. Taki, który będzie tworzył realny bufor finansowy dla systemu emerytalnego, a jednocześnie wspierał gospodarkę poprzez zasilanie inwestycji infrastrukturalnych – dodał.

Analitycy policzyli, że zagrożeniem dla giełdy byłoby przeniesienie do ZUS już 12 proc. aktywów OFE. Tłumaczyli, że maksymalny udział akcji w portfelu FRD to 30 proc. Tymczasem na koniec 2018 r. część akcyjna w FRD wynosiła 3,3 mld zł, co już stanowiło 8 proc. portfela wartego 42 mld zł. Prawdopodobnie w odpowiedzi na to w nowej wersji projektu ustawy, która zlikwiduje OFE próg, do wysokości którego środki FRD mogą być lokowane w akcje spółek notowanych na GPW oraz w obligacje, zostanie podniesiony z 30 do 50 proc.

Za zarządzanie aktywami, które trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej, PFR pobierze opłatę. W dotychczasowej wersji projektu było to 0,05 proc. aktywów FRD w skali roku. „Z uwagi na rynkowe koszty zarządzania wieloma rodzajami aktywów, które przepłyną do FRD z dotychczasowych otwartych funduszy emerytalnych" resort inwestycji i rozwoju zapowiedział podniesienie tej opłaty do 0,1 proc. aktywów.

Ważną zmianą jest też obniżenie początkowego progu minimalnego zaangażowania w polskie akcje funduszy powstałych z przekształcenia OFE z 90 proc. do 80 proc. na koniec 2020 r. Termin przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych został przy tym przesunięty z 21 lutego na 29 maja 2020 r.

Od aktywów, które z OFE trafią na IKE, rząd chce pobierać 15-proc. opłatę, w dwóch ratach: w 2020 i 2021 r. Tu o żadnej zmianie po zakończeniu konsultacji nie ma mowy. Opłata trafi do budżetu państwa. Rząd szacuje, że na przeniesienie pieniędzy na IKE zdecyduje się 80 proc. członków OFE. Zapłacą 17 mld z nowego podatku.