Problemem w polsko-kazachstańskich relacjach biznesowych jest transport. Przyznał to w wystąpieniu na wtorkowym forum prezydent Nursułtan Nazarbajew. Zasugerował, by zwrócić się do Rosji i wspólnie wypracować trójstronne porozumienie, które pozwoliłoby usprawnić połączenia pomiędzy Polską i Kazachstanem.

Kazachstan mocno stawia także na rozwój własnej infrastruktury transportowej. Udział sektora transportowego w PKB Kazachstanu sięga 7–8 proc., co sprawia, że infrastruktura transportowa i logistyczna jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki. W ostatnich pięciu latach w Kazachstanie realizowano duże projekty infrastrukturalne, w tym budowę ponad 1500 km linii kolejowych. Nową trasą jest linia na kierunku Kazachstan–Turkmenistan–Iran. Finalizowana jest też realizacja korytarza tranzytowego Europa Zachodnia–Zachodnie Chiny, który na terytorium Kazachstanu będzie liczył prawie 2,8 tys. kilometrów. Na granicy z Chinami wybudowany został terminal przeładunkowy Horgos, na Morzu Kaspijskim rozbudowuje się port Aktau. Rozpoczęła się budowa kompleksu promowego Kuryk, zapewniającego połączenie promowe z krajami nad Morzem Kaspijskim.

Rozwój krajowej sieci transportowej jest jednym z kluczowych elementów państwowego programu mającego wdrożyć reformy zainicjowane przez Nazarbajewa. Zadania dla usprawnienia infrastruktury określa projekt rozwoju krajowego systemu transportowego z perspektywą do roku 2020. Budowa nowych dróg i linii kolejowych ma zarazem zwiększyć znaczenie Kazachstanu jako kraju tranzytowego. – Będąc w centrum kontynentu euroazjatyckiego, proponujemy alternatywną drogę przewożenia towarów między Europą a Azją – mówi Borisbij Żangurazow, prezes Krajowej Agencji ds. Eksportu i Inwestycji Kaznex Invest.

Transport lądowy jest co prawda droższy od morskiego, ale trwa znacznie krócej. Przykładowo: jeśli przewóz towarów z Chin do Europy drogą morską trwa średnio około 45 dni, to czas przejazdu tranzytem przez Kazachstan nie przekroczy 15 dni. – Już w 2014 roku wielkość tranzytu towarów wzdłuż korytarzy transportowych w Kazachstanie sięgnęła 16,3 mln ton, a łączne przychody z tranzytu wynoszą miliard dolarów – mówi Żangurazow.

Walory tranzytowe Kazachstanu będzie mogła z powodzeniem wykorzystywać Polska. W województwie łódzkim już tworzy się transportowy hub dla przeładowywania towarów przewożonych koleją pomiędzy Europą Zachodnią a Chinami.