Szybkie usuwanie wpisów

Doraźnym sposobem walki ze złymi opiniami o firmie w internecie jest ich usuwanie. Często wystarczy zwrócić się do administratora danej strony z prośbą o wykasowanie w jakikolwiek sposób obciążającego przedsiębiorcę wpisu na forum internetowym, w grupie dyskusyjnej czy w komentarzach, na stronach internetowych. Kasowanie negatywnych opinii na dłuższą metę nie przyniesie jednak oczekiwanych rezultatów. Pracodawca postępujący w ten sposób daje wyraźny sygnał wszystkim, którzy zapoznają się z wątkami opiniotwórczymi o jego firmie, że ma coś do ukrycia i nie potrafi podjąć dyskusji z osobą, która go krytykuje.

W dzisiejszych czasach dla firm, które świadomie i celowo kształtują swój wizerunek na zewnątrz i wewnątrz organizacji, bardzo ważne jest odpowiadanie na wszelkie komentarze, nawet te najbardziej krytyczne i nieprzychylne. Usunięcie wpisu nie przynosi pozytywnych efektów dla Employer Brandingu marki. Przedsiębiorca powinien dążyć wyłącznie do wykasowania wpisów, które są ewidentnie niezgodne z obowiązującym prawem.

Merytoryczna krytyka szefa może przynieść właściwe skutki w postaci zmiany polityki zarządzania firmą czy traktowania pracowników. Szczególnie takie efekty przynoszą oceny poczynań firmy sporządzone przez osoby, które mają ku temu odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Zdarza się jednak, że anonimowi komentatorzy umieszczają w sieci wypowiedzi krytyczne o danej firmie. Nie jest to krytyka konstruktywna, ale zwykłe szkalowanie, przekraczające pewne granice recenzowania pracodawcy. Taki konflikt może znaleźć finał w sądzie cywilnym, a sprawa będzie dotyczyła naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy. Sąd przyjmuje, że pracownicy powinni dbać o dobro zakładu, podobnie jak pracodawcy. Niedozwolona jest krytyka, która narusza przepisy prawa karnego, cywilnego i prawa pracy.

Monitorowanie na bieżąco komentarzy na temat marki

Wypowiedzi na temat marki przedsiębiorstwa umieszczane w sieci - na forach dyskusyjnych, w różnych grupach, w mediach społecznościowych czy np. na stronie GoWork.pl, mogą różnić się od poglądów prezentowanych przez pracodawcę. Niekoniecznie muszą być one miłe - często mogą polegać na wytykaniu błędów popełnianych przez szefa. Takie wypowiedzi są z reguły anonimowe. Mało kto pod negatywnym komentarzem podpisze się oficjalnie imieniem i nazwiskiem. Pracownik, który sumiennie i starannie wykonuje swoje obowiązki, powinien polemikę z pracodawcą podejmować na forum firmy, a nie w Sieci.

Niemniej przedsiębiorca dbający o własny wizerunek na zewnątrz i wewnątrz organizacji powinien śledzić wszystkie wypowiedzi i opinie pojawiające się na jego temat, nie tylko te zgłaszane mu oficjalnie przez podwładnych. Tylko w ten sposób może bowiem dbać o swoją nieposzlakowaną opinię. Reputacja jest czymś, na co pracuje się latami, a jeden nieprzemyślany wpis w internecie może ją szybko przekreślić. W takich sytuacjach liczy się szybkość reakcji firmy oraz to, jak przyjmie ewentualną krytykę.

Rzetelne odpowiadanie na komentarze, nawet te najbardziej negatywne, jest częścią działań z zakresu Employer Brandingu. Najlepszym tego przykładem jest profil firmy GoWork.pl (http://www.gowork.pl/opinie_czytaj,1), która odpowiada na bieżąco na pojawiające się zarzuty.

W ten sposób pokazuje, że nie lekceważy krytyki i chce zająć się każdą sprawą, w której pracownik lub kandydat na niego został potraktowany w niewłaściwy sposób. Jeśli takie zarzuty się potwierdzą, firma powinna zadeklarować, że winni poniosą stosowne konsekwencje. Poczucie sprawiedliwości i zadośćuczynienie doznanych krzywd sprawia, że budowana jest silna marka odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, dbającego przede wszystkim o ludzi, którzy stanowią jego najcenniejszy kapitał.

Angażowanie się w dyskusję z osobą, która bezpodstawnie oskarża firmę, nie jest najlepszym sposobem dbania o swój wizerunek w sieci. Jeśli krytyka jest rzeczywiście konstruktywna, odpowiedź może przynieść pozytywne skutki. Internauci zobaczą bowiem, że firma bierze sobie do serca to, co myślą o niej inni, i stara się wprowadzać do swojej organizacji wszelkie niezbędne zmiany.

Na pojawiające się wpisy należy reagować szybko, dlatego konieczne jest śledzenie ich na najbardziej poczytnych forach i stronach internetowych. Sprostowanie komentarzy, które nijak mają się do rzeczywistości, pozwala na to, aby pozostałe osoby śledzące wątek miały szansę na wyrobienie sobie opinii o sytuacji. Mogą one bowiem nie tylko przenieść taką dyskusję w inne miejsce, ale i rozpowszechniać zasłyszane opinie w swoim otoczeniu.

Podejmuj działania prewencyjnie

Równie istotne, co odpowiadanie na wpisy jest podejmowanie kroków, które mogą zminimalizować ryzyko pojawienia się negatywnych opinii, a zarazem przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy. Jednym z takich Employer Brandingowych narzędzi jest zakładka “Aktualności” w serwisie GoWork.pl, umożliwiająca publikację relacji z życia firmy.

Wydarzenia zamieszczane w zakładce aktualności pojawiają się równolegle w wątku opiniotwórczym firmy, przeplatając komentarze użytkowników. Tym samym osoby zapoznające się z komentarzami mogą samodzielnie wyrobić sobie zdanie na temat zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Informacja w Internecie pozostawiona sama sobie, albo szybko usuwana, z czasem i tak wyjdzie na jaw, a jeśli przedsiębiorca nie odniesie się do niej w żaden sposób, daje podstawy sądzić, że jest jak najbardziej prawdziwa.