Skutecznie i niezawodnie nawet podczas pandemii

Odpowiedzialność jest jedną z kluczowych wartości Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a naszym podstawowym celem jest zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.

Publikacja: 17.07.2020 08:00

Materiał powstał we współpracy z firmą PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

To wielkie zobowiązanie, które jest szczególnie ważne w czasie pandemii. Podejmując szybkie i zdecydowane działania udało nam się realizować nie tylko nasze aktywności biznesowe, lecz także społeczne i przyczynić się do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – mówi ADA KONCZALSKA, dyrektor Departamentu Komunikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, krajowego operatora systemu przesyłowego.

Odpowiedzialny biznes w dobie pandemii.
Dodatek promocyjno-informacyjny

Jako operator systemu przesyłowego w Polsce PSE dbają, by energii elektrycznej w systemie było dokładnie tyle, ile potrzeba w danej chwili. Zarządzają również prawie 15 tys. km linii najwyższych napięć, którymi moc z elektrowni jest przesyłana na duże odległości, a potem trafia do mniejszych sieci dystrybucyjnych i do odbiorców: naszych domów, biur, fabryk, szkół czy szpitali.

W trosce o człowieka – pracownika i partnera biznesowego

Dla PSE priorytetem jest zapewnienie niezakłóconego przesyłu energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju niezależnie od okoliczności. Dlatego już pod koniec stycznia, jeszcze przed ogłoszeniem pierwszych ograniczeń, w PSE zostały wprowadzone zmiany organizacyjne i dodatkowe środki bezpieczeństwa.

– Doświadczając pandemii, wszyscy umocniliśmy się w przekonaniu, że pomimo rozwoju technologicznego człowiek pozostaje niezastąpiony i dlatego nie powinno być żadnych kompromisów w dziedzinie bezpieczeństwa – podkreśla Ada Konczalska, dyrektor departamentu komunikacji PSE. Duży nacisk położono na prewencję i ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszyscy pracownicy spółki oraz wykonawców inwestycji są regularnie informowani o zasadach bezpieczeństwa, udostępniono im także środki ochrony. Kluczowe zespoły w każdej jednostce organizacyjnej zostały od siebie oddzielone, a większość osób przeszła na pracę zdalną. Ci, którzy muszą wykonywać obowiązki w biurze, mają codziennie mierzoną temperaturę i obowiązkowo dezynfekują ręce przed wejściem do pracy. Wyznaczono „żelazne rezerwy" pracowników, którzy przejmą obowiązki w przypadku niedostępności podstawowych zespołów. Przygotowano się nawet na możliwość skoszarowania niektórych specjalistów.

Jeszcze w lutym zrezygnowano ze służbowych wyjazdów zagranicznych, a zwykłe spotkania zastąpiono wirtualnymi. Technologie telekomunikacyjne przydały się także do utrzymania informowania otoczenia o planach i działaniach operatora – uczestnicy rynku energii elektrycznej mogli uczestniczyć w webinarach na temat kluczowych procesów biznesowych realizowanych przez PSE. Dodatkowo praktycznie całkowicie zrezygnowano z papierowych dokumentów, zastępując je elektronicznymi. – Pandemia przyspieszyła zmiany, które i tak wprowadzaliśmy – mówi Konczalska.

Inwestycje ważne dla przyszłych pokoleń

Konieczność zapewnienia niezawodnych dostaw energii – zarówno obecnie, jak i z myślą o przyszłych pokoleniach – sprawia, że PSE nie mogły wstrzymać procesów inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowej w Polsce. Sprawdziły się procedury od lat doskonalone w PSE w ramach podejścia Health Safety, Environment, Quality (HSEQ). Określa ono zasady, dzięki którym pracownicy są bezpieczni w czasie wykonywania obowiązków, a ich praca nie ma negatywnego wpływu na otoczenie. Od początku pandemii stosowano prewencję w postaci kampanii informacyjnych dla pracowników i współpracowników, korzystania ze środków ochrony oraz rygorystycznego przestrzegania zasady zachowania dystansu. Zorganizowano także spotkanie konsultacyjne online, w czasie którego przedstawiciele wykonawców inwestycji PSE mogli powiedzieć o swoich oczekiwaniach dotyczących zmian w umowach. – Każdego z naszych partnerów biznesowych traktujemy indywidualnie, by wesprzeć ich w tym trudnym czasie i jednocześnie zapewnić ciągłość realizacji inwestycji – wyjaśnia Konczalska.

Dzięki nowym technologiom możliwa jest również komunikacja z mieszkańcami gmin, na terenie których prowadzone są lub będą inwestycje PSE. W ich ręce oddano geoankietę – narzędzie internetowe umożliwiające nie tylko zapoznanie się ze szczegółowym przebiegiem wariantów tras linii na mapach satelitarnych, lecz także zgłoszenie uwag.

Wspieramy i dzielimy się z innymi

W czasie pandemii PSE współpracowały także z partnerami społecznymi na poziomie lokalnym. By robić to efektywnie, spółka postawiła na wdrożenie systemowych programów pomocowych.

Wójt gminy Wiązowna JANUSZ BUDNY o roli współpracy samorządów z biznesem

We współczesnym świecie bez współpracy z lokalnym biznesem nie da się realizować wszystkich zadań, które stoją przed samorządem. Zresztą uważam, że taka próba byłaby potwornym marnotrawstwem. I nie mówię wyłącznie o pieniądzach. Przedsiębiorcy stanowią ogromny kapitał, mają wiedzę i doświadczenie, z którego my, samorządowcy, w pewnym zakresie powinniśmy korzystać. Ścisła współpraca, otwartość, szczerość w relacjach biznesu i samorządu są, w mojej opinii, podstawą rozwoju i zawsze będą oparte na korzyściach, które trzeba wypracować po obu stronach. To czasem jest żmudny proces. W takich sytuacjach ja mam jeden drogowskaz – wszystko, co robimy, ma poprawiać jakość życia mieszkańców gminy. Bez współpracy z przedsiębiorcami byłoby to nie do zrobienia.

PSE zainicjowały akcję #DajemyGminomMoc, w ramach której samorządy z terenów inwestycyjnych i eksploatacyjnych PSE na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce otrzymają środki do ochrony i dezynfekcji.

Pomoc płynąca z doświadczenia

PSE od 2019 roku realizują program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie", skierowany do gmin, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. W pierwszej edycji wsparcie na realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i innych, integrujących miejscowe społeczności, otrzymało prawie 80 gmin w całej Polsce. Z ich efektów korzysta ponad 110 tys. osób. W tym roku program obejmie kolejne 80 gmin wiejskich i miejskich. Z uwagi na epidemię koronawirusa i ograniczenia, jakie narzuca ona samorządom, PSE umożliwiły składanie wniosków przez cały rok.

PSE nie zapominają też o wspieraniu aktywności sportowej. W tym roku odbywa się już trzecia edycja realizowanego z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego programu „Pingpongowe marzenia z PSE", który ma przygotować młodych zawodników do rywalizacji w turniejach. Zamiast klasycznych treningów i zawodów przeprowadzono akcje online, które pozwoliły dzieciom i młodzieży na utrzymanie formy pomimo pandemii.

Sprzęt dla szpitali

PSE podjęły także dodatkowe działania, które pomogły lokalnym partnerom firmy dostosować się do nowej rzeczywistości. Wsparcie otrzymały m.in. szpitale w Koninie i Poznaniu, do których trafiły respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry czy monitory funkcji życiowych pacjentów.

IZABELA MARCINIAK, dyrektor naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Rola biznesu we wspieraniu placówek medycznych jest nieoceniona. Przy stale rosnących potrzebach i wysłużonym sprzęcie medycznym ratunkiem są zewnętrzne dofinansowania. Dzięki temu możemy kupować urządzenia o lepszych parametrach, z myślą o lepszej ochronie naszych pacjentów. Dzięki PSE mogliśmy podjąć szybkie działania i nabyć sprzęt, który w czasach pandemii był nam szczególnie potrzebny.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaangażowały się również w ogólnopolską akcję wsparcia służby zdrowia #WdzięczniMedykom. Spółka przekazała Caritas Polska darowiznę, która umożliwi zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do skutecznej walki z pandemią.

Materiał powstał we współpracy z firmą PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

To wielkie zobowiązanie, które jest szczególnie ważne w czasie pandemii. Podejmując szybkie i zdecydowane działania udało nam się realizować nie tylko nasze aktywności biznesowe, lecz także społeczne i przyczynić się do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – mówi ADA KONCZALSKA, dyrektor Departamentu Komunikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, krajowego operatora systemu przesyłowego.

Pozostało 94% artykułu
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Słodkie kłamstewka
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ekonomia
Spadkobierca może nic nie dostać
Ekonomia
Jan Cipiur: Sztuczna inteligencja ustali ceny
Ekonomia
Polskie sieci mają już dosyć wojny cenowej między Lidlem i Biedronką
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ekonomia
Pierwsi nowi prezesi spółek mogą pojawić się szybko