Kierowana przez Janusza Filipiaka spółka wygrała nasz ranking najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. W 2012 r. cała grupa kapitałowa wydała na badania i rozwój 101,4 mln zł. Kwota była zbliżona do zainwestowanej rok wcześniej i równocześnie stanowiła prawie 11,5 proc. zeszłorocznych przychodów informatycznej grupy.

Olbrzymie, jak na polskie realia, kwoty przeznaczane przez Comarch co roku na R&D wynikają po części z akademickich korzeni firmy (Janusz Filipiak związany był przez lata z krakowską AGH), a także ze strategii, która zakłada koncentrację na sprzedaży własnego oprogramowania. Prezes Comarchu nie ukrywa, że autorski software ma zapewnić firmie przewagę konkurencyjną i uniezależnić ją od wahań koniunktury gospodarczej. Własne produkty pozwalają też Comarchowi skutecznie zabiegać o klientów zagranicznych.

W portfolio krakowskiej spółki jest bogaty wachlarz aplikacji dla telekomunikacji (od tej branży firma rozpoczęła działalność) poprzez rozwiązania dla sektora usług, finansowo-bankowego, administracji publicznej i, a od niedawna – medycznego. Szczególnie ostatni z sektorów jest oczkiem w głowie prezesa. Twierdzi, że starzejące się społeczeństwo i równocześnie rosnąca świadomość, że profilaktyka pozwala uniknąć wielu chorób i kosztownego leczenia, sprawią, że popyt ze strony służby zdrowia na nowoczesne narzędzia informatyczne będzie szybko rósł. Do tej pory Comarch zainwestował w budowę oferty dla sektora zdrowia grubo ponad 60 mln zł. Zbudowana za te pieniądze własna przychodnia w Krakowie, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, służy nie tylko pracownikom spółki.

Comarch gros nakładów na R&D finansuje ze środków własnych. Firma nie odżegnuje się jednak od korzystania z pieniędzy unijnych. Już kilka lat temu powołała Biuro Funduszy Europejskich, do którego obowiązków należy też współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w obszarze badań i rozwoju. Do tej pory Comarch ma na koncie 24 projekty współfinansowane pieniędzmi unijnymi. Obecnie realizuje 13 przedsięwzięć wspieranych w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka" Działanie 1.4 4.1, a także trzy projekty w ramach 7. Programu Ramowego i jeden w ramach Przedsięwzięcia IniTech.