Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniosła 153,09 mld zł na koniec listopada, co oznacza spadek o 3,6 mld zł m/m (-2,3 proc.). Negatywnie na wartość aktywów wpłynęła m.in. nie najlepsza kondycja warszawskiej giełdy, a co za tym idzie ujemne wyniki wypracowane przez zarządzających, które obniżyły stan aktywów o ok. -0,4 mld zł. Największy wpływ na spadek aktywów miał jednak pierwszy przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. W połowie miesiąca fundusze emerytalne przelały środki 1,3 mln osób. Według wstępnych wyliczeń ZUS, ich wartość wyniosła 3,3 mld zł. Jednocześnie wartość przelewów z ZUS do OFE wyniosła zaledwie 232 mln zł.

Analitycy Analiz Online zwracają uwagę, że pomimo zaskakująco dobrych danych o polskiej gospodarce, w poprzednim miesiącu indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,3 proc.. Najgorzej zachowały się akcje dużych spółek, które dominują w portfelach OFE - indeks WIG20 spadł o 1,9 proc.. Indeksy sWIG80 i WIG250 zakończyły miesiąc ze stratą na poziomie odpowiednio: 1,4 proc. i 1,8 proc.. Jedynie indeks spółek o średniej kapitalizacji mWIG40 zakończył miesiąc z dodatnim wynikiem, który wyniósł +0,3 proc..

- W sumie fundusze emerytalne straciły w listopadzie średnio -0,2 proc.. Na 12 otwartych funduszy emerytalnych, trzy wypracowały zysk, w tym najwyższy -OFE PZU 'Złota Jesień' +0,3 proc., który miesiąc wcześniej uplasował się na końcu zestawienia. Pozostałe 9 funduszy znalazło się pod kreską, jednakże straty przez nie odnotowane nie przekraczają -1 proc.. Licząc od początku roku średni wynik OFE wciąż jest dodatni i wynosi +3,6 proc. - piszą Analizy Online.