Beskidzki Dom Maklerski wycenia akcje grupy Tauron Polska Energia na 0,79 zł - wynika z najnowszego raportu BDM. Zdaniem analityków brokera, oferta Tauronu będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów indywidualnych jak i instytucji i powinna zakończyć się powodzeniem nawet przy obecnych niesprzyjających warunkach na rynku akcji. Zaznaczają oni, że cena 0,79 za akcję, jest o ok. 11,5 proc. wyższa od ceny maksymalnej ustalonej na poziomie 0,7 zł. Analiza BDM uwzględnia ponad 5 proc. dyskonta w stosunku do spółek energetycznych notowanych na GPW oraz około 17 proc. dyskonto do spółek notowanych na zagranicznych giełdach.

Natomiast wydział Corporate Finance Domu Maklerskiego AmerBrokers w raporcie z dnia 10 czerwca 2010 r. jedną akcję TPE wycenili w przedziale od 0,67 zł (metoda dochodową) do 0,88 zł (za pomocą metody porównawczej). Według analityków, realizacja planowanych inwestycji może zapewnić Tauronowi wzrost udziału w rynku oraz poprawę wyników finansowych. W planach grupy na lata 2010-2020 przewidywane nakłady inwestycyjne wynoszą aż 48,8 mld zł. AmerBrokers przypomina, że mimo ambitnego planu wydatków, Tauron zapowiada wypłatę solidnej dywidendy, docelowo na poziomie nawet 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki, jako jednostki dominującej.