Odnawialne źródła energii powoli przestają być nowinką energetyczną, a stają się koniecznością – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Największą popularnością cieszy się fotowoltaika, po którą chętnie sięgają nie tylko inwestorzy indywidualni, ale też biznes.

Specjalne kredyty na panele

Trzy lata temu uruchomiono program „Energia+”, a jego celem jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”. W ramach dotacji można dostać wsparcie ekologicznych przedsięwzięć w zakresie ograniczenia zużycia energii i surowców pierwotnych – m.in. poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji i urządzeń przemysłowych. Przykładem mogą być rozwiązania wykorzystujące technologie bezodpadowe czy technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych.

Poza tym wsparcie można dostać na ograniczenie lub wyeliminowanie szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania czy poprawę jakości powietrza – za pomocą ograniczenia emisji ze źródeł spalania paliw o całkowitej mocy w paliwie większej niż 50 MW (w przypadku stacjonarnego urządzenia technicznego – o mocy w paliwie większej niż 1 MW). Dotacje można otrzymać też na poprawę efektywności energetycznej, na np. energooszczędne systemy napędowe czy energooszczędne systemy oświetleniowe, a także nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.

Pieniądze przewidziano na budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych, które do generowania energii wykorzystują energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, takich jak na przykład fotowoltaika, ale też instalacje czerpiące energię z ciepła odpadowego. Jeśli dojdziemy do porozumienia z Komisją Europejską i Polsce zostaną wypłacone środki z Krajowego Planu Odbudowy, to będą pieniądze na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Na ten cel może zostać przeznaczonych nawet ok. 300 mln euro w pożyczkach.

Innym elementem wsparcia jest Gwarancja Biznesmax to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw programu operacyjnego „Inteligentny rozwój” (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki. Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym.

Pakiet dla przedsiębiorstw

Jak zauważają eksperci, w większości przypadków wsparcie dla firm przyjmuje postać pożyczki. I choć można otrzymać ją łatwiej niż w banku, bo na preferencyjnych warunkach i z niższym oprocentowaniem, to wciąż pozostaje obowiązek jej spłaty albo przynajmniej częściowej spłaty, bo niekiedy można liczyć na umorzenie kilku–kilkunastu procent zobowiązania. Taki stan rzeczy ma związek z regułami dotyczącymi wsparcia firm, nienaruszającymi konkurencji. Dlatego przy wnioskowaniu o dotacje na fotowoltaikę dla firm należy uwzględniać zasady pomocy de minimis.

Wśród regionalnych projektów wspierających przedsiębiorstwa jest choćby program „50 kW na start” na przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może objąć instalacje o mocy do 50 kW. Podobny program jest realizowany także choćby w województwie kujawsko-pomorskim.

Z kolei gmina Wrocław zwalnia z podatku od nieruchomości osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, czy będące wspólnikiem w spółce, osób prawnych, które zakupią lub zamontują instalację PV. Ale to nie wszystko. Z powodu drastycznie rosnących cen prądu rząd przygotowuje pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych.

– W resorcie pracujemy nad programem, który złagodzi skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu wśród przedsiębiorstw. Przeznaczymy na niego ok. 5 mld zł. Wypłata środków nastąpi jeszcze w tym roku. Przewidujemy, że z rządowej pomocy skorzysta ok. 250 firm – zapowiedział minister Waldemar Buda na konferencji prasowej.