Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN

Wszyscy obserwujemy efekty niekorzystnych zmian klimatu. Mijający rok przyniósł chociażby tragiczne w skutkach powodzie w Europie, katastrofalne susze w USA, które powodowały niszczycielskie pożary, czy też ponadprzeciętne natężenie występowania huraganów.

Według Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej USA (NOAA) tegoroczny sezon huraganów przyniósł 21 tych zjawisk (przeciętna liczba to 14), co daje mu trzecie miejsce w historii. Rekord padł w ubiegłym roku (30), a drugie miejsce ma rok 2005 (27). Jednocześnie rok 2021 był szóstym z rzędu z ponadprzeciętną liczbą huraganów. Straty powstałe tylko w wyniku jednego z nich, Idy, są wstępnie szacowane na ponad 65 mld dol. (stan na 9 grudnia).

Według najnowszego raportu Swiss Re Institute same ubezpieczone straty powstałe w wyniku katastrof naturalnych sięgają w 2021 już 105 mld dol. i są czwarte co do wielkości od 1970 r. Dla porównania, straty ubezpieczone powstałe w wyniku tegorocznych powodzi w Europie, w tym w Niemczech i Belgii, to 13 mld dol., wobec przeszło 40 mld dol. całości strat w gospodarce.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że te zjawiska są skutkiem niekorzystnych globalnych zmian klimatu i będą się tylko nasilać. Co można zrobić? Na szczycie klimatycznym COP21 w Paryżu państwa z całego świata podpisały porozumienie mające na celu zahamowanie niekorzystnych zmian klimatu i ograniczenie globalnego wzrostu temperatury.

Jest to także drogowskaz dla odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw na całym świecie, aby prowadzić biznes w sposób zrównoważony i ograniczać niekorzystny wpływ na środowisko. Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie, choćby pod względem technologicznym, logistycznym i kosztowym. Ale też ogromna szansa na rozwój i innowacje w działaniu.

Cel: zrównoważony rozwój

W gronie przedsiębiorstw rozumiejących swoją odpowiedzialność społeczną jest Grupa ORLEN. Dlatego firma przygotowała strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2021–2023, która jednocześnie jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 r.

Celem strategii zrównoważonego rozwoju jest stworzenie ram społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej. To szeroko zakrojony plan, zgodnie z którym PKN ORLEN chce wziąć na siebie odpowiedzialność za kształtowanie ekosystemów, w których funkcjonuje. Z myślą o przyszłości PKN ORLEN realizuje szereg działań społecznych, które wpisują się także w międzynarodowe prawodawstwo. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN realizuje ambitne cele porozumienia paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy 2030 ONZ, w której określono Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Ze względu na szeroki zakres działalności PKN ORLEN inicjatywy firmy wspierają wszystkie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te wzajemnie się przenikają i uzupełniają, a więc często realizowane projekty obejmują nawet kilka celów jednocześnie. Szczególny nacisk firma kładzie na cele kluczowe i dodatkowe dla branży paliwowo-energetycznej.

Kluczowe z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które realizuje Grupa ORLEN, to:

– czysta i dostępna energia; w ramach tego celu Grupa ORLEN m.in.: wspiera rozwój lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, rozważa innowacyjną produkcję biokomponentu do paliw, inwestuje w czyste źródła energii, instaluje ładowarki dla samochodów elektrycznych na swoich stacjach, podjęła strategiczną współpracę z PESA Bydgoszcz przy technologii wodorowej, a także podpisała listy intencyjne z kilkoma samorządami, dotyczące współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem;

– zrównoważone miasta i społeczności; w ramach tego celu firma uruchomiła Bezpłatny System Informacji (infodlaplocka.orlen.pl), Fundusz Grantowy dla Płocka, który znalazł się wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce, zostały także zorganizowane akcje „Poznaj nowe przepisy ruchu drogowego" w ramach kampanii społecznej PKN ORLEN #DobryKierowca czy też „Zwalniaj przy szkołach".

Dodatkowe Cele Zrównoważonego Rozwoju z Agendy 2030 ONZ dla branży paliwowo-energetycznej, które realizuje Grupa ORLEN, to:

– innowacyjność, przemysł, infrastruktura;

– odpowiedzialna konsumpcja i produkcja;

– działania w dziedzinie klimatu.

Grupa ORLEN prowadzi także wiele innych inicjatyw z zakresu CSR, które są związane nie tylko z jej działalnością biznesową. Wśród nich są projekty, które skupiają się m.in. na ochronie zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, walce z ubóstwem, edukacji czy zmniejszaniu nierówności. Te działania wpisują się w kolejny Cel ONZ – dobre zdrowie i jakość życia.

Lider transformacji energetycznej

Ale to nie wszystko. Celem wspomnianych trzech dokumentów Grupy ORLEN jest wsparcie realizacji ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie wyników finansowych koncernu, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia i kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji energetycznej. Według zobowiązań przyjętych w strategii ORLEN2030 transformacja energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej to w obliczu wyzwania klimatycznego obowiązek i kluczowe zadanie, które koncern zamierza zrealizować.

Swoimi działaniami Grupa ORLEN zapewnia sobie pozycję lidera zrównoważonej transformacji energetycznej w naszej części Europy. Od trzech lat Grupa ORLEN realizuje niespotykany do tej pory w historii firmy pod względem skali program inwestycyjny. Dzięki temu rozwija dotychczasowe i wchodzi w nowe obszary działalności.

Do 2030 r. spółka przeznaczy 140 mld zł m.in. na modernizację obecnych aktywów, rozwój nowych, niskoemisyjnych aktywów oraz wdrażanie i opracowywanie nowych technologii. Klamrą spinającą inwestycje Grupy ORLEN są innowacje. To umożliwi osiągniecie przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej w 2050 r. Beneficjentami tych działań będą nie tylko pracownicy koncernu i akcjonariusze, ale przede wszystkim klienci.

Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN