Kolej jako transport przyszłości musi być nie tylko bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, i dostępna, ale również ekologiczna, co sprawi, że będzie najchętniej wybieranym środkiem transportu – mówi Agnieszka Serbeńska z PKP InterCity.

A Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK, dodaje, że nowe technologie oraz innowacje wprowadzane są we wszystkich obszarach działalności PKP Polskich Linii Kolejowych.

– To choćby nowoczesny system ERTMS/ETCS, nowe wyświetlacze z informacjami dla podróżnych na peronach stacji i przystanków, aplikacja portalpasazera.pl, wprowadzanie łączności cyfrowej, nowe źródła energii, jak fotowoltaika, czy nowe techniki budowy linii – tarcze TBM pracujące w Łodzi czy monitoring linii z wykorzystaniem dronów – wylicza Mirosław Siemieniec.

Energia z ekranów

PKP PLK jest zarządcą narodowej sieci kolejowej, a jej podstawowym produktem jest rozkład jazdy ułożony na zamówienie klienta.

– W obszarze, który najbardziej odczuwają pasażerowie, to nowoczesny system ERTMS/ETCS. Wprowadzenie tego systemu pozwala na zwiększanie prędkości pociągów do 200 km/h. Dzięki temu taką prędkość maksymalną mamy na CMK (m.in. Warszawa–Kraków) oraz na trasie z Warszawy do Gdańska – mówi Mirosław Siemienic.

Podkreśla, że dzięki systemowi zwiększa się również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Odpowiednie urządzenia w kabinie maszynisty wspierają prowadzącego pojazd i w sytuacji niewłaściwych decyzji mogą wyhamować skład.

Pasażerowie widzą więcej nowych technologii na peronach. Choćby wprowadzanie wyświetlaczy z informacjami o rozkładzie jazdy w dowolnych wielkościach czcionki przyjaznych dla podróżnych.

– Nowe technologie to także aplikacja portalpasażera.pl. Dzięki niej możemy sprawdzać pociągi, zmiany w rozkładzie oraz śledzić pociągi w czasie rzeczywistym na mapie. To oszczędność czasu przy planowaniu podróży oraz w trakcie – wylicza rzecznik PKP PLK.

Dodaje, że bardziej techniczne rozwiązanie, ale ważne dla bezpieczeństwa, to wprowadzenie sieci radiołączności cyfrowej GSM-R, bo obecnie jest analogowa. – Dla pracowników kolei to bardziej precyzyjna, wyraźniejsza, szybsza i jednoznaczna informacja. Dzięki łączności cyfrowej wzrasta poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym – mówi Mirosław Siemienic.

Nowe rozwiązania techniczne wprowadzane są także na torach. Tam montowane są nowe rozjazdy, czyli ważne elementy torów w tzw. blokach, służą do tego specjalne wagony, a tak dowieziony i zamontowany rozjazd jest lepiej „przygotowany" do pracy i gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa.

PKP PLK coraz częściej stosuje fotowoltaikę, a pozyskana w ten sposób energia służy do zasilania obiektów kolejowych.

– Analizujemy obecnie możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na ekranach akustycznych zainstalowanych wzdłuż linii kolejowych. To szansa na dodatkowe źródła energii do zasilania m.in. nastawni, oświetlenia przejść i przejazdów kolejowo-drogowych, przejść pod torami itp. urządzeń – opowiada rzecznik PKP PLK

Jego zdaniem możliwości wykorzystania nowego rozwiązania określi projekt zgłoszony do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Obecnie prowadzone są badania, których celem jest potwierdzenie rentowności i możliwości technicznych przy zachowaniu podstawowych funkcji ekranów, którą jest tłumienie hałasu – dodaje Mirosław Siemienic.

Zdalna kontrola diagnostyczna

Nie tylko PKP PLK stawia na innowacyjne rozwiązania związane z bezpieczeństwem, ale także inne kolejowe spółki.

– Pracujemy nad narzędziem informatycznym pomagającym w sprawnym zarządzaniu taborem. Współpracujemy z Operatorem Chmury Krajowej, a przedmiotem tej współpracy jest realizacja opracowywanego przez PKP InterCity projektu „Wizualizacja pracy taboru" – narzędzia informatycznego w chmurze publicznej służącego do tworzenia harmonogramów technicznej obsługi floty oraz wizualizacji przyszłej dostępności taboru – mówi Agnieszka Serbeńska z zespołu prasowego PKP InterCity.

Poza tym ta spółka wprowadza do eksploatacji tabor, który posiada rozwiązania techniczne podnoszące poziom bezpieczeństwa na kolei.

– Jednym z nich jest system blokady selektywnej, który pozwala na blokowanie drzwi podczas postoju pociągu poza stacjami i przystankami, np. podczas postojów technicznych. System ten pozwala również na wybór strony drzwi do odblokowania podczas postoju pociągu. System ten będzie w pełni wdrożony po przeprowadzeniu eksploatacji obserwowanej – wyjaśnia Agnieszka Serbeńska.

Kolejnym z rozwiązań wdrażanych w ostatnim czasie w wagonach jest system mostkowania hamulca pasażera z wykorzystaniem sprzęgu dodatkowego w standardzie UIC 541-6, który pozwala na efektywniejsze sterowanie układem hamulcowym pociągu.

– Planujemy też wdrożenie systemu wspomagania kontroli technicznej, który będzie rozwinięciem zdalnego systemu diagnostycznego, a to pozwoli na szybsze wykrywanie i usuwanie usterek występujących w taborze eksploatowanym przez PKP InterCity – mówi przedstawicielka PKP InterCity.

Dodaje, że te wszystkie projekty są częścią wielu podejmowanych inicjatyw, które w efekcie mają służyć budowaniu pozycji przewoźnika jako wiodącego w transporcie publicznym.

– Kolej jako transport przyszłości musi być nie tylko bezpieczna, komfortowa, przewidywalna i dostępna, ale również ekologiczna, co sprawi, że będzie najchętniej wybieranym środkiem transportu – zaznacza Agnieszka Serbeńska.

A PKP Cargo kupuje nowe lokomotywy wyposażone w system ETCS wyposażone w radiołączność w standardzie GSM-R oraz zabudowania radiotelefonów GSM-R na modernizowanych lokomotywach starszej konstrukcji.

„Powyższe technologie wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bo mają zwiększyć kontrolę prowadzenia ruchu pociągów i wyeliminowanie w maksymalnym stopniu ryzyk związanych z błędami obsługi ruchu kolejowego" – podało nam PKP Cargo.

Spółka przekazała też, że będą coraz bardziej powszechne, ponieważ wymuszają to przepisy, a postępująca modernizacja linii kolejowych sprawia, że ruch pociągów na coraz większej liczbie tras będzie prowadzony pod kontrolą systemu ETCS, czyli europejskiego systemu sterowania pociągiem (ang. European Train Control System, ETCS).