Analiza dotyczyła 315 chorych na COVID-19 w wieku od 18 do 39 lat, przyjętych do sześciu południowokoreańskich szpitali w lutym i marcu.

U 26 proc. z tych osób w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 rozwinęło się zapalenie płuc.

CNN zaznacza, że w Korei Południowej w pierwszej fazie epidemii koronawirusa w tym kraju - w lutym i marcu - hospitalizowane były wszystkie osoby, u których wykryto zakażenie koronawirusem, nawet jeśli nie obserwowano u nich żadnych symptomów zakażenia.

"Ostre zapalenie płuc rozwinęło się w 2 proc. tych przypadków, jeden chory, bez wcześniejszej historii leczenia, wymagał podłączenia do respiratora" - piszą badacze w opisie swojego badania, które ma być zaprezentowane na przyszłotygodniowej Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych poświęconym koronawirusowi.

"Młodzi ludzie powinni być świadomi ryzyka pojawienia się zapalenia płuc lub ostrego zapalenia płuc w wyniku COVID-19" - podkreślają autorzy badania.

Wśród pacjentów, których poddano analizie, u których pojawiło się zapalenie płuc, u 23 proc. widać było zmiany w płucach na prześwietleniach po 10 dniach od zdiagnozowania choroby. U jednego pacjenta, u którego zakażenie początkowo było bezobjawowe, z czasem rozwinęło się zapalenie płuc.