Wyniki badań, które pojawiły się na stronie medRxiv 9 kwietnia, obejmują analizę danych na temat blisko 400 osób, u których wykryto COVID-19 po tym jak otrzymały one jedną lub dwie dawki szczepionki. Grupę tę zestawiono z grupą kontrolną obejmującą zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, którzy nie zostali zaszczepieni.

Analiza danych wykazała, że wariant B.1.351 był odpowiedzialny łącznie za 1 proc. zakażeń koronawirusem wśród uczestników badania - piszą badacze z Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz z sieci szpitali i klinik Clalit.

Jednocześnie wśród osób zaszczepionych zakażenia wywołane przez wariant B.1.351 stanowią 5,4 proc. wszystkich przypadków zakażeń, podczas gdy wśród niezaszczepionych - 0,7 proc.

Wyniki te - jak podkreślają badacze - wskazują, że szczepionka Pfizer/BioNTech powszechnie stosowana w Izraelu jest mniej skuteczna jeśli chodzi o ochronę przed wariantem z RPA w porównaniu do ochrony jaką zapewnia przed innymi wariantami.

Oddzielne badania przeprowadzone w Izraelu wśród zaszczepionych wykazały, że szczepionka Pfizer/BioNTech wykazuje się ponad 90-procentową skutecznością w ochronie przed COVID-19.

- Odkryliśmy nieproporcjonalnie wyższy odsetek liczby zakażeń wariantem koronawirusa z RPA zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki w porównaniu do odsetka liczby zakażeń wśród osób niezaszczepionych. To oznacza, że wariant z RPA jest w stanie, w niektórych przypadkach, przełamać ochronę zapewnioną przez szczepionkę - mówi Adi Stern, badacz z Uniwersytetu w Tel Awiwie.

Jednocześnie spośród osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki na COVID-19, które uczestniczyły w badaniu, zakażenia wariantem z RPA wykrywano w ciągu 7-13 dni od otrzymania drugiej dawki. Zdaniem badaczy może to wskazywać, że osoby zaszczepione w pełni są podatne na zakażenie wariantem B.1.352 tylko przez krótki czas po przyjęciu drugiej dawki szczepionki. 

W Izraelu dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech otrzymało ponad 50 proc. z 9,3 mln mieszkańców kraju.