"W stosunku do listopada ub. roku spadek produkcji odnotowano w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 14,4 proc. Wzrost wystąpił natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 7,4 proc. i w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 4,8 proc." - napisano w komunikacie GUS.

"W porównaniu z październikiem br. spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 16,0 proc., w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 5,9 proc., a w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 0,5 proc." - dodano.

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie była niższa o 2,9 proc. niż przed rokiem i o 8,9 proc. w porównaniu z październikiem bieżącego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 4,2 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, a w porównaniu z październikiem tego roku wzrosła o 3,9 proc.

W okresie styczeń-listopad bieżącego roku produkcja budowlano-montażowa była o 13,9 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.