Minimalna cena za jedną akcję wynosi 2,37 zł.

To kolejne podejście do sprzedaży producenta sklejek. Poprzednią próbę prywatyzacji w drodze negocjacji resort skarbu zakończył bez rozstrzygnięcia 7 października 2009 r. Do 21 września 2009 wyłączność negocjacyjną miały Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform z siedzibą w Białymstoku. Zdecydowały jednak o odstąpieniu od rokowań. Sklejkę Pisz chciał też kupić Paged-Sklejka, ale jego oferta (według nieoficjalnych informacji proponował za spółkę 50 mln zł) okazała się niewystarczająca. By wznowić prywatyzację, potrzebna była aktualizacja wyceny spółki.

Poprzedni rząd chciał prywatyzować Sklejkę Pisz w trybie oferty publicznej. Do Komisji Nadzoru Finansowego trafił w 2007 r. nawet prospekt spółki. W 2008 r. resort skarbu wycofał jednak firmę z listy przeznaczonych do sprzedaży poprzez giełdę.

Powodem była dekoniunktura w branży drzewnej, która zaczęła się w II kwartale 2008 r. Przeprowadzenie oferty w tych warunkach byłoby bardzo trudne i groziłoby uzyskaniem sporego dyskonta.