Rok wcześniej w tym samym miesiącu deficyt wyniósł 13 mld. Teraz przychody zwiększyły się o 3 proc. do 346 mld dolarów, natomiast wydatki skoczyły o 40 proc. do 490 mld — odnotował Reuter.

Łączny deficyt po trzech miesiącach roku finansowego 2021 (od 1 października) doszedł do 573 mld dolarów wobec 357 mld w okresie przed pandemią. Przychody były raczej na stałym poziomie 803 mld, ale wydatki wzrosły o 18 proc. do 1,376 bln.