Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-listopad wyniosły 294,5 mld zł, co stanowi 93,8 proc. rocznego planu – wynika informacji Ministerstwa Finansów o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa.

Resort wyliczył, że dochody ogółem są o 11,6 proc. wyższe w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a dochody podatkowe - o 7,4 proc.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-XI 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

• z podatku VAT - o 7,4 proc. (tj. ok. 8,4 mld zł),

• z akcyzy - o 5 proc. (tj. ok. 2,9 mld zł),

• z podatku PIT - o 7,1 proc. (tj. ok. 2,9 mld zł),

• z podatku CIT - o 2 proc. (tj. ok. 0,5 mld zł).

Dochody z tzw. podatku bankowego (za okres III-XI) wyniosły 3,1 mld zł.

Resort podkreśla w komentarzu, że listopadzie kontynuowany był pozytywny trend w realizacji dochodów z VAT. Pozytywny wpływ na wykonanie dochodów z VAT miał relatywnie wysoki wzrost sprzedaży detalicznej – o 3,7 proc.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Z kolei dochody niepodatkowe były o 13,5 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu br. z zysku z NBP w wysokości 7,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa po listopadzie wyniosły 322,1 mld zł, czyli 87,4 proc. rocznego planu. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – październik br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus – podkreśla resort.

Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2016 r. wyniósł 27,6 mld zł tj. 50,4 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej (czyli 54,7 mld zł). Był on niższy o 8,5 mld zł w stosunku do wykonania po listopadzie 2015 r. (36,1 mld zł).