Jak informowała podczas czwartkowej konferencji spółka, oznacza to potrzebę wyprodukowania ok. 50–100 analizatorów i ok. 50 tys. kartridży. Te działania w ramach programu Early Access (wczesnego dostępu) mają potwierdzić skuteczność platformy.

Nakłady na program oszacowano na kwotę od 6 do 9 mln euro. Wielkość kwoty będzie zależeć m.in. od czasu trwania projektu. Wstępnie zainteresowana wsparciem ma być jedna z europejskich instytucji finansowych.

– Chcemy, by możliwości finansowania projektu były elastyczne i w miarę możliwości jak najtańsze. Poza wsparciem ze strony tej instytucji chcemy mieć moż-liwość skorzystania z finansowania i podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jest to jedna z opcji, z której w przyszłości mogliby-śmy skorzystać – wyjaśnia Szymon Ruta, dyrektor finansowy i członek zarządu Scope Fluidics.

W marcu spółka rozszerzyła pracę nad swoim panelem w celu opracowania ultraszybkiego testu wykrywającego Covid-19. W efekcie w maju spółka uzyskała pozytywny wynik wewnętrznych testów, które potwierdziły także laboratoryjnie zdolność systemu PCR|ONE do wykrywania koronawirusa.

Zarząd wierzy, że uda się dokonać komercjalizacji oraz rejestracji systemu do końca 2020 r. Z kolei drugi flagowy projekt BacterOMIC ma potencjalnie tra-fić do rejestracji i komercjalizacji w 2021 r. Spółka posiada 12 mln zł środków własnych i spodziewa się w tym roku 3 mln zł z dotacji.