Dodatkowe 750 mln dolarów kosztów pozwów o odszkodowania za Roundup w Stanach i deprecjacja aktywów działu Crop Science o 9,25 mld euro przyczyniły się do straty brutto 9,4 mld euro. Bayer kupił w 2018 r. za 63 mld dolarów amerykańską firmę Monsanto, stając się największym na świecie dostawcą materiału siewnego i środków chwastobójczych, ale odziedziczył też pozwy sądowe o Roundupa, że wywołuje raka — pisze Reuter.

Czytaj także: Przegrana we Francji Bayera-Monsanto

- Wpływ pandemii spowodował dodatkowy koszt naszego działu Crop Science. Mamy też do czynienia z ujemnymi skutkami wahań kursów walut — wyjaśnił dyrektor finansowy Wolfgang Nickl. Dodał, że duża deprecjacja brazylijskiego reala mocno zaciążyła na wynikach grupy na drugim na świecie rynku rolnym. Bayer nie jest w stanie określić, jaka część dokonanego odpisu przypada na zaszłości związane z Monsanto, stwierdził jedynie, że dwie trzecie odpisu wiąże się z walutami i z oprocentowaniem. 30 września firma zakładała, że odpisy na aktywa rolnicze będą jednocyfrowe w miliardach euro, a w 2021 r. nastąpi lekki spadek zysku operacyjnego na akcję.

W czerwcu Niemcy zawarli z adwokatami powodów w Stanach ugodę na sumę 10,9 mld dolarów, ale sędzia federalny zajmujący się sprawą Roundupa zakwestionował część dotyczącą pozwów składanych w przyszłości, więc Amerykanie mogą jeszcze składać je. „Bayer dokonał w III kwartale dodatkowego odpisu na pokrycie wyższych kosztów zmienionego planu pozwów zbiorowych, bo wiadomo, że ten plan będzie dotyczyć dodatkowo ok. 2 mld dolarów, a początkowy koszt tych pozwów wynosił 1,25 mld” — wyjaśniła firma z Leverkusen. Podała też, że uzgodniła wstępnie z prawnikami pozwy w 88 500 sprawach o glifozat na 125 tys. złożonych w sądach w Stanach i ma nadzieję na znaczny postęp w tej sprawie w najbliższych miesiącach.

- Ta sytuacja potwierdza naszą opinię, że dział Crop Science jest biznesem o małej widoczności — stwierdził Jean-Jacques Le Fur, analityk w firmie brokerskiej Bryan Garnier i zalecił sprzedawanie akcji Bayera z powodu również niepewnych kosztów sporów sądowych o Roundupa.