Zbigniew Jakubas to znany inwestor giełdowy. Jeszcze kilka lat temu oficjalnie stronił od polityki. Od kilku miesięcy jednak stoi na czele rady gospodarczej, którą powołał w Senacie Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. Ten fakt nie przeszkadza jednak kontrolowanej przez niego Mennicy Polskiej bić monety dla Narodowego Banku Polskiego, a producentowi taboru kolejowemu, Newagowi, w którym Jakubas (pośrednio) jest największym akcjonariuszem, robić z państwem coraz większych interesów. Tak było również w ubiegłym roku, a ten rok zapowiada się równie owocny.

920 mln zł od państwa

Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu rocznego Newagu, w 2020 roku spółki kontrolowane przez państwowe PKP, czyli PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP LHS, PKP InterCity, PKP Cargo oraz firmy do nich należące, zapewniły Newagowi bezpośrednio aż 41 proc. wszystkich przychodów ze sprzedaży (dla porównania w 2019 r. było to niespełna 23 proc.). Uzyskane „państwowe" wpływy prezentują się jeszcze bardziej imponująco w ujęciu wartościowym. W ubiegłym roku grupa PKP zasiliła bowiem bezpośrednio kasę Newagu rekordową kwotą ok. 536 mln zł. Tym samym giełdowa spółka mogła wykazać najwyższe w historii skonsolidowane przychody w wysokości aż 1,3 mld zł.

Wśród znaczących klientów są też firmy leasingowe (np. ING Lease, czy Millennium Leasing), które dodatkowo finansują zakupy przede wszystkim dla państwowych firm, np. Grupy Lotos. W łącznym ujęciu można szacować, że „państwowi" klienci zapewnili Newagowi w minionym roku (pośrednio i bezpośrednio) ponad 70 proc. wszystkich jego przychodów, a więc co najmniej 920 mln zł.

Ile państwowe firmy zapewnią wpływów w tym roku? Za wcześnie, by odpowiedzieć, gdyż przetargi wciąż się toczą. Sam Newag spodziewa się m.in. ogłoszenia postępowań na dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych przez PKP SKM w Trójmieście oraz na wagony osobowe i lokomotywy przez PKP InterCity.

Zlecenia z „państwowych" regionów

Na grupie PKP interesy z szeroko pojętym państwem się nie kończą. Ważnymi klientami Newagu są też samorządy, w tym głównie zarządzane przez reprezentantów rządzącej koalicji.

„Dochodzi do kontraktu, jakiego jeszcze województwo podkarpackie nie miało możliwości zawrzeć – na dostawę pojazdów szynowych z napędem elektrycznym i z napędem spalinowym. Będzie to dziesięć pojazdów za kwotę prawie 200 mln zł w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej" – chwalił się dwa lata temu marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl (PiS). W sprawozdaniu finansowym Newagu za 2020 rok spora część tego zamówienia zamieniła się w realny przychód.

W 2020 r. najwięcej wpływów giełdowej spółce zapewniły właśnie województwo podkarpackie (ponad 12 proc.) i Koleje Wielkopolskie (4,4 proc.). A na tym nie koniec. W następnych latach, w związku z zawartymi w ubiegłym roku „średnioterminowymi" kontraktami, duże przychody powinny nowosądeckiej spółce zapewnić Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Koleje Dolnośląskie oraz województwa małopolskie i zachodniopomorskie.

Państwowe kredyty, pożyczki i gwarancje

Działalność producenta taboru szynowego nie byłaby możliwa, gdyby nie kredyty i pożyczki (wartość jego zobowiązań na koniec ub.r. wyniosła 672 mln zł) oraz gwarancje wystawiane przez ubezpieczycieli na zabezpieczenie przez kontrahentów ewentualnych roszczeń wobec spółki.

Wśród kredytodawców są ING Bank Śląski czy Bank Handlowy. Jednym z głównych banków finansujących działalność grupy jest też Alior Bank, którego dominującym udziałowcem jest PZU. Newag zaciągnął w nim dwa kredyty. Pierwszy o terminie spłaty w styczniu 2022 r. opiewa na 50 mln zł, z czego na koniec marca spółka miała do spłaty 21,1 mln zł. Drugi jest nieco później wymagalny, bo w lipcu 2022 r. Kwota tego kredytu określona w umowie to 80 mln zł, z czego do spłaty zostało 64 mln zł. Co ciekawe, jednym z większych akcjonariuszy Newagu jest... PZU OFE (ma 7,3 proc. wszystkich akcji spółki).

Lista firm udzielających gwarancji jest długa. Tu również znalazło się miejsce na państwowe firmy: KUKE czy PZU.—de