Wybierając doradcę władze PKP brały pod uwagę zarówno treść złożonej ofert, doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych projektów, koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia, znajomość branży, proponowany harmonogram prac jak i cenę.

Obecnie trwają prace, które mają doprowadzić do podpisania umowy.

F5 Konsulting ma dokonać analizy prawnej majątku Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego, oszacować wartość spółki i zaproponować sposób prywatyzacji. To czy ponad 80 proc. udziałów spółki trafi na giełdę czy zostanie sprzedane np. w drodze licytacji okaże się w połowie 2010 roku. Pozostałe 19,68 proc. udziałów należy do Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Spółka działa w Ciechocinku i w Aleksandrowie Kujawskim. Podstawowym przedmiotem jego działalności jest szpitalnictwo – działalność szpitala uzdrowiskowego, sanatorium, centrum rehabilitacji, działalność opiekuńczo-lecznicza i pielęgnacyjno-opiekuńcza. Pacjenci mają do dyspozycji zabiegi z zakresu: balneologii, fizykoterapii, kinezyterapii i klimatoterapii. Z usług placówki można korzystać zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prywatnie.