Dywidendę wypłaci tylko eksporter czarnego złota - Węglokoks

Resort gospodarki nie podał jednak oficjalnych wyników finansowych za 2009 r. śląskich spółek węglowych, które nadzoruje – chodzi o Kompani? Węglową, Katowicki Holding Węglowy, Jastrzębską Spółkę Węglową, Węglokoks i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.

Ministerstwo podało jedynie, że z sześciu spółek, których WZA odbyło się w poniedziałek (pięć węglowych plus PSE Operator) Ministerstwo podało jedynie, że z sześciu spółek, których WZA odbyło się w poniedziałek (pięć węglowych plus PSE Operator) cztery spółki miały zysk, a dwie stratę. Od miesięcy wiadomo, że największą stratę odnotowała JSW - 340 mln zł netto. Kto jeszcze był więc pod kreską? PSE Operator skończył rok na plusie. Węglokoks, który zapłaci 20 mln zł dywidendy miał ponad 100 mln zł zysku netto. 87 mln zł na plusie deklarował za 2009 r. Pozostają więc KW i SRK. Kompania co prawda deklarowała niewielki zysk (ok. 25 mln zł), więc być może chodzi o SRK.

W poniedziałek resort gospodarki nie chciał podać wyników spółek węglowych po badaniu biegłych rewidentów. Dane, które podajemy pochodzą więc z deklaracji samych firm: JSW 340 mln zł straty, KHW 87 mln zł zysku netto, Kompania Węglowa ok. 25 mln zł zysku netto, Węglokoks ponad 100 mln zł zysku netto (szacunki „Rzeczpospolitej”, spółka nie podała takich informacji), SRK – brak danych.