Poprawia się kondycja przedsiębiorstw w Polsce

Już 60 proc. firm ma zapasy finansowe na ponad trzy miesiące, a ponad 3/4 pracowników nie boi się utraty pracy – wynika z badania kondycji przedsiębiorstw.

Publikacja: 07.07.2020 21:00

Poprawia się kondycja przedsiębiorstw w Polsce

Foto: Adobe Stock

Badanie przeprowadziły w pierwszych dniach lipca Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny. To szósta fala badania, które ruszyło w czasie pandemii, w połowie kwietnia tego roku. Kolejne jego odsłony powtarzane są co dwa tygodnie.

Najnowsza pokazuje, że sytuacja przychodowa i popytowa polskich przedsiębiorstw jest coraz stabilniejsza. Liczba nowych zamówień w dalszym ciągu rośnie: deklaruje ją 21 proc. przebadanych firm. 22 proc. z nich deklaruje wzrost wartości sprzedaży. W obu przypadkach to poprawa o 2 pkt proc. w stosunku do piątej fali badania przeprowadzonej pod koniec maja.

Dziś już 60 proc. firm deklaruje, że ma zapasy gotówki na ponad trzy miesiące, a tylko 5 proc. nie ma żadnych rezerw finansowych. W połowie kwietnia było to odpowiednio 39 proc. i 11 proc.

– Wyniki badania są bardzo spójne ze wskaźnikami gospodarczymi, które pokazują, że dołek recesji w Polsce był w kwietniu. Od trzeciego kwartału wchodzimy w nowy etap ekspansji gospodarczej z oczekiwanym wzrostem PKB około 5 proc. w stosunku do drugiego kwartału – mówi Paweł Borys, prezes PFR. Przekonuje, że firmom pomaga odmrożenie gospodarki oraz pomoc z tarcz antykryzysowych oraz tarczy finansowej PFR. – Za ich sprawą w 100 dni w drugim kwartale do firm trafiło ponad 100 mld zł, czyli 5 proc. PKB. Te pieniądze skutecznie ustabilizowały sytuację finansową przedsiębiorstw oraz rynek pracy – mówił szef PFR.

Na początku lipca 31 proc. ankietowanych firm deklarowało, że ma gotówkę na jeden–trzy miesiące. W połowie kwietnia tak swoją sytuację oceniała blisko połowa przedsiębiorstw. Dziś brak płynności finansowej zgłasza 5 proc. firm, w szczycie pandemii było ich dwa razy więcej.

Autorzy badania o ocenę kondycji firm poprosili też pracowników. 48 proc. z nich uważa, że kondycja finansowa ich pracodawcy nie uległa zmianie w porównaniu z lutym 2020 r. 10 proc. pracowników deklaruje nawet poprawę, ale 36 proc. pracowników zaobserwowało pogorszenie sytuacji przedsiębiorstwa. W opinii pracowników najtrudniejsza sytuacja występuje w handlu i usługach.

Aż 79 proc. przebadanych firm planuje utrzymanie obecnego zatrudnienia. To poprawa o 1 pkt proc. stosunku do poprzedniej fali badania. O tyle samo wzrosła też jednak liczba przedsiębiorstw deklarujących potrzebę przeprowadzenia zwolnień.

Stabilizację widać także w kontekście płac. Po raz pierwszy od początku pandemii więcej firm planuje podwyżki (14 proc.) niż obniżenie wynagrodzeń (12 proc.). – To znaczna poprawa, jeśli przypomnimy sobie sytuację z końca marca, kiedy ta relacja wynosiła odpowiednio 3 proc. do 50 proc. – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Stabilną sytuację kadrową potwierdzają badania przeprowadzone na pracownikach. Aż 83 proc. respondentów stwierdziło, że w ich zakładzie pracy w ogóle nie doszło do zwolnień. Tylko 5 proc. ankietowanych zaobserwowało liczne zwolnienia, a 6 proc. – nieliczne. Ponad połowa (52 proc.) przebadanych pracowników otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak przed pandemią, a spośród 31 proc. tych, którzy zadeklarowali zmniejszenie pensji, 79 proc. miało także obniżony wymiar czasu pracy. Obniżenie wynagrodzeń dotknęło najsilniej osoby w wieku 40–49 lat, a zmniejszony wymiar czasu pracy pracowników sektora produkcji oraz osoby młode.

Blisko 1/3 przebadanych przedsiębiorstw uważa, że koronawirus stanowi długookresowe wyzwanie, z którym będziemy musieli się mierzyć latami. Tylko co piąta firma spodziewa się, że pandemia potrwa najwyżej do końca 2020 r. – W naszych pierwszych badaniach, przeprowadzanych po wybuchu pandemii, 42 proc. ankietowanych twierdziło, że sytuacja się unormuje do wakacji. Te oczekiwani się a nie sprawdziły – mówił Piotr Arak.

Firmy zaczynają płacić faktury. Jednak ciągle blisko co piąta (18 proc.) deklaruje trudności z regulowaniem własnych zobowiązań wobec kontrahentów. Najczęściej są to małe firmy, najrzadziej duże przedsiębiorstwa.

Badanie przeprowadzono na 453 firmach i 692 pracownikach i będzie kontynuowane.

Biznes
Niemcy: Europa jest otwarta na chińskie samochody, ale nie za wszelką cenę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes
Firmy coraz więcej pieniędzy wydają na krajowy sport. Będzie rekord?
Biznes
Poczta Polska dostanie wielki przelew z budżetu państwa
Biznes
Igor Klaja, prezes 4F: Budujemy polskiego Adidasa
Biznes
Ofensywa marketingowa Nike przed olimpiadą